EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 14/06/2018

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 14 DE JUNY DE 2018

ACTA NÚM. 17/18

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors (Acta núm. 15/18, d’01 de juny i Acta núm. 16/18, de 06 de juny)

2.- Aprovació de factures remesa 11/06/2018. S’aproven 25 factures per import de 676.909,49 €

3.- Personació de l’Ajuntament en el Procediment Abreujat 86/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca.

4.- Personació de l’Ajuntament en el Procediment Abreujat 152/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca.

5.- Personació de l’Ajuntament en el Procediment Abreujat 165/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca.

6.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per dur a terme activitats d’oci, activitats culturals i concerts de música adreçats a joves, al municipi de Sant Josep de sa Talaia.

7.- Concessió llicència d’obres. Exp. 255/2018. Modificacions durant el transcurs de les obres en relació amb la llicència 85/2014, atorgada per a la modernització, millora i reforma de 22 bungalous i 90 habitacions (en base a la Disposició addicional 4a de la Llei 8/2012, de turisme). Complex hoteler “Calimera Delfín Playa”, Cala Codolar s/n, TM Sant Josep de sa Talaia.

8.- Concessió llicència d’obres. Modificacions durant el transcurs de les obres en relació amb la llicència 19/2017, atorgada per a la legalització del 8,70% i la finalització del 91,30% restant de les zones comuns del complex hoteler (basant-se en la Disposició addicional 4a de la Llei 8/2012, de turisme). Complex hoteler “Calimera Delfín Playa”, Cala Codolar s/n, TM Sant Josep de sa Talaia.

9.- Concessió llicència d’obres. Exp. 264/2018. Modificacions durant el transcurs de les obres en relació amb la llicència 67/2017, atorgada per a la reforma de 16 bungalous i construcció d’un nou (basant-se en la Disposició addicional 4a de la Llei 8/2012, de turisme). Complex hoteler “Calimera Delfín Playa”, Cala Codolar s/n, TM Sant Josep de sa Talaia.

10.- Concessió llicència d’obres. Exp. 228/2017. Divisió de local i legalització de la seva distribució interior. C. Huelva, núm. 27, Residencial Rocapark, baixos, Cala de Bou, TM de Sant Josep de sa Talaia.