EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 19/05/2023

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 19 DE MAIG DE 2023.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta 08/23, sessió ordinària de 05 de maig.

2.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, pèrgoles, zona d’aparcament exterior, diversos aljubs, obertura d’un nou camí d’accés, modificació de l’entorn exterior i tancament de la parcel·la. Cas Escandells des Jondal, Cala Jondal, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

3.- Concessió de llicència urbanística. Modificació en el transcurs de les obres en relació a la llicència atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar amb piscina. C de Baix, Cala Molí, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

4.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb annex i piscina. C. Cap Negret, Vista Alegre, parròquia des Cubells, TM de Sant Josep de sa Talaia.

5.- Concessió de llicència urbanística. Reforma d’habitatge unifamiliar aïllat existent. Can Sebastian, sa Caleta, parròquia i TM de Sant Josep de sa Talaia.

6.- Denegació de llicència urbanística. Ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat existent. Parcel·la polígon 5, parròquia de Sant Jordi de ses Salines, TM de Sant Josep de sa Talaia.

7.- Personació de l’Ajuntament en el Procediment Ordinari 33/2023 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma.

8.- Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 26/02/21, de resolució d’expedient de protecció de legalitat urbanística.