EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 22/12/2021

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA FETA EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2021.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta ordinària feta el dia 22 de desembrede 2021.

2.- Aprovació de factures. S’aproven 20 factures per import de 553.239,99 €.

3.- Resolució del procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Excés d’elements. Es Jondal (lot 60).INVERSIONES IBICENCAS, S.A.

4.- Resolució del procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Excedir l’àrea d’ocupació. Es Jondal (lot 60). INVERSIONES IBICENCAS, S.A.

5.- Resolució del procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de platges. Elements de vidre. Cala Codolar (lot 28). ANIMAL AND FRIENDS 2016, S.L.

6.- Resolució del procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de les platges. Emmagatzematge incorrecte. Cala Codolar (lot 28). ANIMAL AND FRIENDS 2016, S.L.

7.- Resolució del procediment sancionador i imposició de penalitat. Incompliment dels plecs d’instal·lacions temporals de plates. Excés d’elements. Cala Codolar (lot 28). ANIMAL AND FRIENDS 2016, S.L.

8.- Desestimació de les al·legacions presentades al procediment d’incoació de resolució contractual dels lots 43 i 44, del contracte d’explotació d’instal·lacions de temporada a les platges del TM de Sant Josep de sa Talaia 2018-2021.

9.- Concessió de llicència urbanística. Legalització de banyera de natació contra corrent i banc lateral d’instal·lacions, en habitatge existent. Av. Sant Agustí, parròquia de Sant Agustí, TM de Sant Josep de sa Talaia.

10.- Concessió de llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina. C. Gavatxet Roig, parròquia de Sant Jordi, TM de Sant Josep de sa Talaia.

11.- Personació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en el Procediment Ordinari 227/21, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca.