Sessió extraordinària del ple de la corporació feta el dia 07 de juny de 2019

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DE PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 07 DE JUNY DE 2019

Extracte dels acords adoptats

1.- Aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla parcial del Sector 4.21 (Montecarlos) de les Normes subsidiàries de Sant Josep de sa Talaia, sol·licitat per la Junta de Compensació del Sector 4.21

2.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, per al subministrament d’aigua.