Sessió extraordinària del ple de la corporació feta el dia 27 de novembre de 2019

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2019.

Extracte dels acords adoptats:

Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2020

S’acorda:

  • Aprovar inicialment el Pressupost de la corporació per a l’exercici 2020 així com la plantilla de personal de l’entitat compresa en el Pressupost.

Exposar l’expedient al públic, juntament amb la plantilla de personal.