Sessió extraordinària del ple de la corporació feta el dia 30 d’abril de 2019

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DE PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 30 D’ABRIL DE 2019

Extracte dels acords adoptats

Sorteig dels membres de les Meses Electorals amb motiu de les eleccions municipals, autonòmiques i al Parlament Europeu a celebrar el dia 26 de maig de 2019