Sessió ordinària del ple de la corporació feta el dia 18 de desembre de 2019

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2019.

Extracte del acords adoptats:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Sessió extraordinària de 27 de novembre

Sessió ordinària de 28 de novembre

  1. Aprovació programa i retribució any 2020 dels serveis de recollida residus, neteja viària, neteja litoral i gestió posidònia del municipi de Sant Josep de sa Talaia

S’acorda:

Aprovar el programa i retribució per a l’any 2020 dels serveis de recollida de residus, neteja viària, neteja de litoral i gestió de posidònia del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per un import anual de 5.444.502,50 € IVA inclòs al 10 per 100, i la retribució mensual serà de 453.708,55 € IVA inclòs, tot això a preus de maig de 2019.

  1. Sol·licitud de subscripció nou conveni de col·laboració amb la Direcció General del Cadastre en substitució de l’actual, en la modalitat de comanda de gestió

S’acorda:

Sol·licitar subscriure un nou conveni de col·laboració amb la Direcció General del Cadastre en substitució de l’actual, aprovat en data 20 de març del 2013, acceptant expressament la modalitat de comanda de gestió.

  1. Moció presentada per escrit pel GPM sobre bonificació del consum d’aigua

Es rebutja la Moció

Aprovació inicial del Reglament del Consell de Participació Infantil i Juvenil de l’Ajuntament de Sant Josep

S’acorda:

Aprovar inicialment el Reglament del Consell de Participació Infantil i Juvenil de l’Ajuntament de Sant Josep

Informació pública mitjançant anunci al BOIB, tauler d’anuncis, pàgina web i seu digital de l’Ajuntament.