Vídeo del Ple ordinari 22 de febrer de 2018

1ª part

2ª part

3ª part