Vídeo del Ple ordinari 28 de juny de 2018

1ª part

2ª part