Vídeo del Ple ordinari 30 de gener de 2020

1ª part

2ª part