Sessió ordinària del ple de la corporació feta el dia 30 d’abril de 2020

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 30 D’ABRIL DE 2020.

Extracte dels acords adoptats:

Aprovació de l’acta de la sessió anterior (acta de 27 de febrer de 2020)