Vídeo del Ple ordinari 31 de maig de 2018

1ª part