Noticias

El plenari de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia aprova l’assignació de funcions dels regidors de l’equip de govern, amb un augment del nombre dels que tendran dedicació exclusiva a les seves àrees dins la corporació.

4 juliol, 2019

El plenari de l’Ajuntament de Sant Josep ha aprovat l’assignació de funcions als regidors que formen l’equip de govern, integrat pel grup del PSOE i Unides Podem, amb un increment dels que tendran una dedicació exclusiva a la seva funció pública dins la corporació i l’equiparació de les seves retribucions en funció de les tasques que tenguin assignades. En la sessió extraordinària d’organització de la corporació celebrada aquest migdia, també s’ha acordat que els plenaris ordinaris es celebraran l’últim dijous de cada mes a les 9.30 hores.

Així, segons s’ha aprovat, el nou equip de govern tendrà nou regidors amb dedicació plena i dos que percebran dietes per la seva feina front els sis regidors amb dedicació exclusiva i un amb dedicació parcial de l’anterior Corporació local.

En aquest mandat, segons s’ha aprovat al plenari en base a l’informe d’Intervenció, l’alcalde, Josep Marí Ribas, percebrà uns ingressos un 5% superiors als assignats en el passat mandat, passant de 51.300 a 54.000 euros anuals bruts, “que és la mateixa assignació que tenia el 2007”, segons ha recordat el regidor d’Hisenda, Vicent Rosselló. Això és així perquè el mandat següent es va acordar una rebaixa general dels salaris dels membres electes de la corporació que ha estat vigent fins a l’actualitat, en solidaritat amb els funcionaris municipals, que patiren la retallada d’ingressos aprovada pel Govern central del PP.

Els tres tinents d’alcalde i els regidors que formen la junta de govern (set en total) es situen en un mateix esglaó i percebran 42.000 euros bruts anualment, front al mandat anterior que s’aplicaven diferents assignacions, entre 36.000 i 40.000 euros segons el cas. La resta de regidors amb dedicació plena a les seves tasques públiques percebran 38.000 euros bruts anuals per aquesta tasca, amb un increment de l’11,8% de la seva assignació després de 8 anys en que les retribucions han estat congelades.

Fruit de l’augment del nombre de regidors de l’equip de govern, el cost global de les seves retribucions puja un 25%, després de la davallada acordada el 2011 i la congelació que ha estat en vigor des de llavors. També augmenten de dos a quatre els  càrrecs eventuals (el que representa passar d’un cost de 60.000 a 135.000 euros anuals), segons ha ratificat el plenari, i amb els que es comptarà per “impulsar nos projectes al municipi”, com a recalcat Rosselló.

Així mateix, s’ha acordat un nou sistema de càlcul per a les aportacions als grups municipals en funció de la seva representativitat que suposarà un estalvi anual de 10.500 euros. Val a dir que l’alcalde, Josep Marí Ribas, s’ha compromès amb la resta de grups a revisar el reglament per tal d’incorporar les propostes de totes les formacions “per millorar el funcionament de la institució” i ha recordat la complexitat de posar d’acord a tothom en un plenari que ha passat dels quatre grups de l’anterior mandat als set que tendrà en el que ara comença.

En el plenari extraordinari també s’han aprovat els integrants de les comissions informatives de l’Ajuntament i s’ha eliminat la distinció entre portaveus i altres regidores pel que fa al règim d’assistències. A més s’han designat els representats de Sant Josep als orgues col·legiats que són competència del plenari.