Noticias

El TSJB avala el Pla de Taxis Estacionals de l’Ajuntament de Sant Josep

30 juliol, 2018

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) ha desestimat el recurs presentat per l’Associació d’Empresaris Taxistes de Sant Josep, que pretenia anul·lar el Pla d’Actuació de Transport Públic 2016-2017, pel qual es van establir els criteris per adjudicar les llicències temporals de taxi. El TSJB desestima el recurs i confirma íntegrament la sentència que ja va emetre el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma, avalant l’actuació del Consistori.

L’Associació, que representa els taxistes propietaris de llicències ordinàries, havia al·legat en primer lloc que el nombre de llicències temporals que l’Ajuntament havia concedit era excessiu i no s’adaptava a l’estudi de necessitats realitzat pel mateix Consistori l’any 2014. No obstant això, el tribunal considera que les dades objectives de l’Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) demostren un increment significatiu de turistes el 2016, molt major que el que s’havia previst. A més a més, destaquen que s’ha de tenir en compte que l’aeroport de l’illa està ubicat al municipi de Sant Josep, que també ha enregistrat en els darrers anys augments significatius en el trànsit de passatgers.

Els propietaris també argumentaven que la llei estableix que els titulars de llicències han de tenir preferència sobre els assalariats, a l’hora d’accedir a les llicències temporals. En aquest sentit, els jutges entenen que aquestes directrius es compleixen al Pla, atès que el Consistori va acordar una distribució de 65% de llicències per titulars i 35% pels assalariats. Així, el tribunal recorda que la normativa “no imposa l’exclusivitat en favor de les llicències ordinàries de taxi sinó que permet l’entrada d’assalariats, és a dir, contempla, doncs, la coexistència del col·lectiu de titulars de llicència ordinària amb el col·lectiu d’assalariats, bé que als titulars de llicència ordinària se’ls assenyala la indicada preferència”.  Conclouen els jutges que “el Pla preveu encertadament un repartiment percentual de les llicències temporals entre els titulars ordinaris i els assalariats”.