Noticias

La Junta Local de Seguretat de Sant Josep es reuneix per fer balanç del darrer any i es compromet a seguir sumant esforços per millorar la seguretat i la convivència al municipi.

5 març, 2019

Aquest matí, la sala de plens de l’Ajuntament de Sant Josep  ha acollit la celebració  de la Junta Local de Seguretat.

A la Junta, presidida per l’alcalde, Josep Marí i el Director Insular de l’Administració general de l’Estat a Eivissa i  Formentera, Ramón Roca, també han assistit el  Director de l’ISPIB, Vicenç Martorell, la regidora de Governació, Paquita Ribas, el comissari de la Policia Nacional, Manuel  Hernández, José Antonio Gálvez, capità de la Guardia Civil, a més del cap de la Policia Local, el  Cap regional d’operacions de la Policia Nacional José Luís Santafé i un representant de cada grup municipal.

En el  transcurs de la reunió, s’han pogut tractar l’estadística d’actuacions  sobre diferents matèries com seguretat ciutadana, transport il·legal, remors…

Pel  que fa al  transport il·legal de viatgers, s’imposaren  62 denúncies per actuacions de transport il·legal i 6 per oferiment del  servei, menters que 23 expedients d’VTC foren remesos al  Consell per a la seva tramitació. Pel que fa a actuacions en matèria de tràfic, les denúncies  per estacionament s’han reduït considerablement, en  especial  a llocs com Platges de Comte rere la posada en marxa de les barreres. S’han realitzat 1367 actuacions sobre seguretat ciutadana i  786 intervencions en assumptes veïnals.

En matèria de remors, s’han rebut 671 trucades referides a habitatges i 267 a locals.  Entre les actuacions a sobre remors a habitatge, s’han aixecat 150 expedients  per excés de soroll i  27 més s’han remès al  Consell  per tractar-se d’allotjaments turístics. A més s’han realitzat  55 controls a locals i  6 sonometries a més de cursar-se 56 denuncies per instal·lació  irregular del  limitador.

L’Alcalde ha volgut destacar en primer lloc la bona col·laboració  que sempre hi ha en les actuacions conjuntes entre els tres cossos de seguretat: Policia Local, Guardia Civil i  Policia Nacional, el  que fa possible millors actuacions malgrat la dificultat  per abastir un territori  tan ampli  i  disgregat com és el  municipi  de Sant Josep. En la mateixa línia de col·laboració  i  coordinació  dels serveis s’ha expressat el  Director Insular, que ha volgut destacar la reducció  dels delictes que es cometen, especialment a la zona de Platja d’en  Bossa. Malgrat aquests bons resultats però, reconeix que la percepció, especialment degut a  la tipologia dels delictes, és encara d’inseguretat. És sobre aquest punt  on es vol  treballar i això es farà reforçant la col·laboració amb la Policia Nacional” ha dit Roca.