Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep aprova 187 beques de 800 euros per als estudiants de formació superior del municipi

29 juliol, 2022

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha aprovat el llistat definitiu amb els i les estudiants de formació superior o cicles formatius de grau superior del municipi que rebran les beques de 800 euros per ajudar-los amb les despeses de seguir la seva formació fora de l’illa. «Per moltes famílies del municipi aquests ajuts suposen un alleugeriment de la càrrega que representa tenir algun dels seus membres estudiant a fora, i ens esforçam en fer senzilla la tramitació per poder donar quantes més beques millor, així que enguany estam molt satisfets perquè ens hem quedat molt a prop d’esgotar la partida que teníem prevista», ha dit la regidora d’Educació, Ángeles Marí.

La convocatòria d’aquests ajuts que atorga la regidoria d’Educació es va començar a tramitar per tal de facilitar que els possibles beneficiaris poguessin presentar les seves sol·licituds entre el 3 de desembre de 2021 i el 20 de gener d’enguany, aprofitant que molts dels possibles interessats estarien a l’illa per les vacances de Nadal i Cap d’any. Des de l’inici d’aquest mandat, a més es va aprovar un increment de la quantia de 100 euros respecte els 700 que es venien concedint amb anterioritat.

El total de les beques aprovades representa un desembors de 149.600 euros per l’Ajuntament, que havia reservat una partida de 160.000 euros per aquesta convocatòria amb la que es preveia beneficiar a 200 estudiants del municipi, que quedarà prop d’esgotar-se.

Entre els requisits, els i les sol·licitants havien d’estar empadronats com a mínim des de gener de 2021 al municipi i cursar o bé un cicle formatiu de grau mitjà i superior o bé estudis universitaris oficials, a més d’haver aprovat com a mínim la meitat dels crèdits corresponents a l’anterior curs complet i estar matriculat d’almenys la meitat dels crèdits del present.

Quant als estudis que cursa l’alumnat que ha demanat les beques, entre els universitaris del municipi predominen els graus tècnics vinculats a Enginyeria, Informàtica i desenvolupament digital, tot i que també n’hi ha un nombre rellevant que cursen estudis vinculats a les Ciències Ambientals i el sector de la comunicació com Periodisme i Comunicació Audiovisual, així com Advocacia i alguna rama del disseny, sobretot vinculat a la moda. Pel que fa a l’alumnat de màster que opta als ajuts, de nou predominen els relacionats amb l’Enginyeria, entre altres molt especialitzats.

Quant als becats que reben formació de Grau Superior i Mitjà, destaquen els que cursen Màrqueting i Publicitat, d’una banda, i els estudiants d’Automoció, tot i que la varietat de títols és molt ampla, amb notable pes dels títols vinculats a la creació digital com el CFGS Animació, Jocs i Entorns Interactius i relacionats amb la moda, com el CFGS de Gravació i Tècniques d’Estampació.

La llista definitiva de l’alumnat becat es pot consultar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Josep, a www.santjosep.org.