Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep aprova la concessió de 170 ajudes per a estudiants del municipi.

27 desembre, 2018

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, celebrada el passat dia 21, va resoldre la concessió de 170 ajudes per a estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia que cursaren estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2017-2018 a centres de fora de l’illa. El  total de les ajudes concedides ha estat de 89.250 euros, a raó de 525 euros cada una d’elles.

Els i les estudiants havien d’haver aprovat durant el curs 2017-2018, com a mínim, la meitat dels crèdits que correspondrien al curs complet corresponent o el total de crèdits pendents per finalitzar els estudis, trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social i estar empadronats al municipi des d’abans de l’1 de gener de 2017.

L’objectiu principal d’aquestes beques és ajudar als estudiants i les seves famílies a compensar els costos que suposa haver-se de desplaçar fora d’Eivissa per poder cursar la majoria de carreres i cicles formatius. Aquestes ajudes, a més, són compatibles amb beques d’altres institucions, com la de transport que ofereix el Consell.

Els graus en Administració  i direcció  d’empreses, les enginyeries, Medecina i  Infermeria, Veterinària o Dret, són els estudis més demandats. En el cas dels cicles formatius els i  les estudiants josepins s’han decantat pel de Manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions, Desenvolupament d’aplicacions web o Laboratori i diagnòstic clínic.