Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep convoca els premis als millors estudiants universitaris i de Cicle Formatiu de Grau Superior del municipi i els ajuts a la compra de llibres a tots els cicles educatius fins el Batxillerat

8 novembre, 2019

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia convoca una nova edició dels premis per als
millors estudiants universitaris i de Formació de Grau Superior amb un total de 10.000
euros per distingir als cinc que millor expedient hagin aconseguit en els seus estudis de
formació superior. A més d’obrir el període de presentació de sol·licituds per aquests
guardons, una vegada s’ha publicat la convocatòria al Butlletí Oficial de la Comunitat,
també s’ha obert el termini per demanar les beques que atorga l’Ajuntament a la compra
de llibres de text, que poden arribar als 100 euros com a màxim per cada demandant.

Es poden beneficiar d’aquestes beques els i les alumnes empadronats al municipi i que
cursin fins a quart d’ESO i estiguin escolaritzats en algun centre no adherit als
programes de reutilització de llibres o als d’ESO i Primària adherits al programa TAC.
Val a dir que el curs passat es van atorgar ajuts per un import total de 1.065 euros entre
les 11 demandes admeses, als que s’ha d’afegir els 40.385 aportats pel Consistori a
programes de reutilització de llibres dels centres de Primària i ESO del municipi.

Les persones interessades en alguna de les dues convocatòries obertes actualment
tenen un termini de 15 dies a partir d’aquesta publicació oficial per tal de formalitzar les
seves sol·licituds adreçant la documentació corresponent al registre general de
l’Ajuntament de Sant Josep. Tota la informació per emplenar-les es pot trobar al tauler
d’anuncis del web www.santjosep.org .

Una tercera línia d’ajut que s’oferirà també properament als estudiants de formació
superior de Sant Josep són les beques de 700 euros tant pels universitaris com pels
alumnes de cursos de Formació de Grau Mitja o Superior. El curs passat 198 joves del municipi es varen beneficiar d’aquest ajut, amb un import total de 118.000 euros concedits.

Sant Josep de sa Talaia, 08 de novembre de 2019