Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia destina 200.000 euros a ajudes al lloguer d’habitatge per a persones afectades per la COVID-19 que arribaran als 900 euros com a màxim per a lloguers de fins a 1.500 euros mensuals

9 juliol, 2020

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia obrirà en uns dies el termini per a sol·licitar algun dels ajuts per a superar les dificultats que els hagi causat la COVID-19 per poder afrontar el pagament del lloguer. La Corporació destina un total de 200.000 euros a aquesta línia de subvencions, amb que es vol estar al costat de les famílies en una situació transitòria que els complica poder mantenir el seu habitatge. «Volem ajudar els nostres vesins que per la conjuntura s’han vist en una situació momentània de vulnerabilitat econòmica i social, perquè pensam que d’aquesta crisi n’hem de sortir tots junts, sense deixar a ningú enrere», ha apuntat la regidora d’Habitatge, Guadalupe Nauda.

Les bases d’aquests ajuts, que tot just s’han remés al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva publicació, fet que donarà inici al període per sol·licitar-les, estableixen que es donarà una ajuda de 900 euros com a màxim per habitatge. En els casos on el contracte tengui més d’un titular, aquests diners es repartiran entre tots els que hi figurin, sempre que no s’indiqui el contrari. No la poden demanar aquelles persones que figurin com a llogateres d’un habitatge d’un familiar de fins a segon grau ni els que siguin accionistes o participin a l’empresa propietària de l’habitatge.

Les subvencions només les poden sol·licitar les persones empadronades al municipi des de fa més de mig any i per habitatges situats a Sant Josep, amb un preu de lloguer màxim de 1.500 euros. Aquesta subvenció serà compatible amb altres ajuts, sempre i quan el total d’ajuts rebuts no superi el preu del lloguer.

Per beneficiar-s’hi, les persones interessades han d’acreditar que s’han vist afectats per un expedient de regulació temporal de l’ocupació (ERTO), que algun membre de la unitat de convivència estigui afectat per una reducció de jornada per motius de conciliació familiar, laboral o organitzatius amb fills menors a càrrec; també si algun és autònom i ha hagut de cessar l’activitat per la pandèmia o ha vist reduïts els seus ingressos o si algun membre de la unitat de convivència es troba a l’atur quan l’any passat tenia feina.

Els ajuts es concediran mitjançant el sistema de concurrència competitiva, en el qual es valoraran l’antiguitat de residència al municipi de la persona titular del lloguer, la situació econòmica de la unitat de convivència i la pertinença d’algun dels seus membres als sectors considerats preferents per la seva especial vulnerabilitat.