Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia destina 60.000 euros a ajudes al lloguer per a joves del municipi, també per aquells que estiguin estudiant a altres punts de l’Estat

30 setembre, 2020

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia destina 60.000 euros a ajudar als joves del municipi a fer front a la despesa d’habitatge de lloguer i també per aquells que estiguin empadronats a Sant Josep però es trobin a fora de l’illa per raó dels seus estudis. Aquesta ajuda arribarà a un màxim de 900 euros per cada habitatge o contracte de lloguer i la podran sol·licitar totes aquelles persones que tenguin menys de 39 anys al moment que s’acaba el termini per demanar-la.

Per accedir a aquesta subvenció, els demandants han de tenir al seu nom el contracte de lloguer, excepte el cas d’estudiants on el titular siguin els progenitors, que hauran d’aportar també un certificat de convivència que acrediti que formen part de la mateixa unitat de convivència. Al cas dels i les estudiants que comparteixin pis, hauran d’acreditar la identitat de tos els convivents també, atès que només s’atorgarà un ajut per contracte.

En tot cas, la sol·licitud es pot fer sempre que el lloguer no superi els 1.200 euros mensuals i si es compleixen els requisits de renda màxima de la unitat de convivència.

A partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat (BOIB) s’obrirà un termini de 20 dies per presentar les sol·licituds, en les que s’hauran de fer constar tota la documentació que acredita els demandants i el lloguer per al qual demanen l’ajut, que es concediran un cop valorades en el cas que compleixin tots els requisits.

El Departament de Joventut, Educació, Treball i Formació de Sant Josep ha elaborat unes bases amb les que vol ajudar «a conservar el seu habitatge als joves que més difícil ho tenen, sigui per la raó que sigui. Aquest col·lectiu sovint és el que pateix unes condicions d’ocupació més precàries, i és per això que necessiten un ajut suplementari per no fer passes enrere en el seu projecte vital», segons la seva titular, Noemí Boned.

Amb aquest mateix objectiu, s’ha obert la possibilitat d’optar a aquests ajuts a la joventut que ha de marxar de l’illa per seguir la seva formació, una situació que representa «una càrrega molt forta per moltes famílies eivissenques que també volem ajudar a alleugerir des de l’Ajuntament», ha afegit Boned.

Aquests ajuts venen a sumar-se als aprovats amb motiu de l’emergència decretada arrel de la pandèmia de la COVID-19, dotats amb 200.000 euros des de l’àrea d’Habitatge de Sant Josep. Als propers dies s’espera poder anunciar els llistat definitiu dels beneficiaris d’aquesta línia específica de subvencions per a les persones que han patit dificultats per fer front al seu lloguer pels efectes econòmics de la pandèmia, un cop s’hagi acabat el termini per esmenar deficiències i presentar alegacions.