Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia farà servir estelles procedents de la neteja dels boscos d’Eivissa per a les calderes de biomassa de les piscines municipals

23 agost, 2019

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha adjudicat el subministrament d’estella de biomassa per als propers dos anys a una empresa que es compromet a subministrar material procedent de la neteja de boscos locals, mitjançant plans de gestió aprovats pel Govern balear. Aquesta era una de les condicions estipulades al plec de condicions que haurà de complir l’adjudicatària, Ingenia Ambient & Natura.

Amb aquest requisit “es pretén fomentar i potenciar el manteniment de les zones forestals del municipi i de l’illa d’Eivissa, que és un punt clau en la prevenció d’incendis forestals, així com reduir l’impacte ambiental d’haver de transportar estella de fora de l’illa”, ha dit la regidora de Medi Ambient de Sant Josep, Mónica Fernández.

S’estima que anualment es consumiran unes 330 tones d’estella i el contracte s’ha adjudicat per un import de 67.200 € anuals, que variarà en funció del consum real de la caldera. Amb l’ús d’estella de biomassa, a més de les millores ambientals, es produeix un estalvi econòmic en el consum de com a mínim un 25 % respecte a una caldera de gasoil tradicional.

Amb aquest contracte, l’ajuntament vol seguir treballant en la incorporació de criteris ambientals en la contractació pública que permetin reduir l’impacte de les activitat sobre el medi ambient i donar exemple sobre les possibilitats i alternatives més sostenibles que existeixen actualment.

L’empresa es compromet a subministrar la quantitat necessària per alimentar les calderes de la piscina municipal de Sant Josep, que varia al llarg de l’any. De fet, a l’hivern la demanda és tres o quatre vegades superior a la de l’estiu, quan ha començat a operar aquesta empresa.

El contracte també fixa les característiques que ha de complir l’estella de biomassa (granulometria, densitat, humitat), apta per a la caldera de biomassa que es va posar en marxa l’any 2014 a les piscines de Sant Josep i va ser finançada amb una ajuda del 80% per part del Programa comarcal de les Illes Pitïuses LEADER.

L’empresa s’ha compromès a executar determinades millores que garantiran un millor servei i un major coneixement del material subministrat. Es duran a terme dos estudis per determinar la petjada de carboni del transport de l’estella fins la caldera de biomassa i per determinar l’estalvi de les emissions de diòxid de carboni respecte l’ús d’una caldera de gasoil des de la posada en marxa de la caldera de biomassa l’any 2014.

Així mateix, l’empresa s’ha compromès a instal·lar una pantalla informativa a l’entrada de la piscina per donar a conèixer l’existència de la caldera de biomassa i els estalvis en emissions de gasos. Finalment, l’empresa millorarà la granulometria de l’estella subministrada, fet que permet un millor funcionament de la caldera i un major aprofitament tèrmic del material.

Mensualment es recollirà una mostra del material subministrat que s’enviarà a un laboratori acreditat per a analitzar les característiques del material (densitat, humitat, poder calorífic, granulometria, cendres, etc.). Els resultats d’aquestes mostres permetran conèixer en detall les característiques del material i servirà per acabar de definir la facturació, que depèn en part de la qualitat del material.

 

Sant Josep de sa Talaia, 23 d’agost de 2019