Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia presenta els pressupostos més elevats de la seva història, uns comptes “valents i ambiciosos”, segons els ha definit l’alcalde Josep Marí Ribas

26 novembre, 2020

L’Ajuntament de Sant Josep ha presentat aquest matí el projecte de pressupostos per a 2021, els més elevats de la seva història, 39.857.377 euros que suposen un increment del 5,3% respecte el compte general d’enguany.

L’alcalde, Josep Marí Ribas, els ha definit com “valents i compromesos en l’ajut a les persones, perquè volem donar resposta a les necessitats de moltes famílies perjudicades econòmicament per la pandèmia. Estarem al seu costat sense deixar de banda inversions ambicioses i necessàries per seguir millorant un municipi on encara tenim molta feina per fer”, ha dit.

El regidor d’Hisenda, Pressupostos i Promoció Turística, Vicent Roselló, ha destacat també que aquest és el segon any que no es toquen els tipus impositius al municipi. “Tenim l’IBI al mínim que ens permet la llei i, encara que hem estimat algun increment en la recaptació, això és degut a que augmenten el nombre de contribuents. No revisam cap altre tribut perquè no és el moment. Al contrari, enguany tenim les eines per poder-los rebaixar en funció de com evolucioni la conjuntura”.

Roselló ha asenyalat també que tot i que les inversions previstes baixen l’any vinent, amb 6,3 milions d’euros, encara és “la tercera major assignació a aquest capítol en la última dècada”. I aquesta xifra pujarà “tan aviat com sapiguem quant del nostre romanent lliberarà l’Estat. Tenim la feina avançada per no perdre gaire temps en trobar-li una destinació a aquests fons, que tenim la confiança que seran molts”.

Per la seva banda, el tinent de batlle Pere Ribes, ha destacat la important empenta que rebran els programes de formació i ocupació municipals, que permetran incorporar a gairebé un centenar de persones, joves i aturats de llarga durada. “Aquests convenis amb el SOIB junt amb els programes temporals per contractar informadors ambientals o treballadors comunitaris al municipi, permetran ajudar a molts vesins i vesines en un moment complicat per trobar feina a l’illa”.

Els pressupostos de 2021 són els més socials que ha tengut mai Sant Josep. Així, l’àrea de protecció i promoció social incrementa el seu pressupost un 64%, fins els 3,9 milions d’euros, el 10% de la despesa total.

Val a dir que els impostos directes (IBI, Impost d’Activitats Econòmiques, Impost de Vehicles…) generen 14.627.526 euros, amb una pèrdua de pes en el conjunt d’ingressos d’un punt i es queden al 36,7%.

Altres aportacions a caixa són les transferències corrents, que baixen en 300.000 euros respecte l’any passat, fins els 7.270.558 euros. Incluen tant la participació en els tributs estatals (5,6 milions d’euros) com les aportacions del SOIB (563.162 euros), els 300.000 del Fons de Cooperació Municipal del Govern o els 390.000 que rep el Consell de l’Estat pels serveis socials bàsics de Sant Josep. A través de les transferències de capital es rebran gairebé uns altres 2,6 milions d’euros, amb 526.000 d’Educació a compte de les obres del CEIP ses Planes o els 600.000 euros que esperam del Consell per finançar distintes obres.

En quant a la despesa, el capítol de personal puja als 10.859.118 euros, un 14% que enguany. Aquest increment es deu a l’augment general de sous per la nova Relació de Llocs de Treball (RLT), però també per l’increment de planter que representen els programes de formació i ocupació (86 places) a més dels projectes temporals de contractació (per incorporar els informadors pel procés d’implantació de la recollida de la fracció orgànica, per exemple).

També el capítol de despesa corrent augmenta, en aquest cas un 6,5%, fins els 19.350.973 euros, per la incorporació de la recollida de la fracció orgànica, els nous contractes de jardineria i manteniment de l’enllumenat públic, es Caló de s’Oli.

Les transferències corrents experimenten un gran increment per l’any vinent, del 54%, fins els 2,6 milions d’euros. Això es deu principalment a les partides destinades a ajudar a les persones afectades per la COVID-19. Així, entre les novetats s’han previst 400.000 euros per ajudes individuals i uns altres 300.000 euros per ajuts específics per a fer front al lloguer.

A més, es destinen 100.000 euros al suport de les pimes i autònoms de Sant Josep i s’aprova una línea específica de 50.000 euros per al pagament de quotes d’escoleta infantil, orientades a facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.

Aquest capítol també inclou una important aportació al Fons Pitiús de Cooperació, de 162.500 euros, a més dels convenis amb entitats d’auxili a les persones més vulnerables i l’aportació de 90.000 euros al futur centre de baixa exigència de sa Joveria.

Sant Josep mantindrà la resta de línies de subvenció com les que proporcionen els serveis socials destinades a cobrir les necessitats bàsiques (280.000 euros), les destinades a clubs esportius (150.000 euros), entitats culturals, associacions , etc.

En quant a les Inversiones, es situen en els 6,3 milions d’euros, una devallada del 18% si no es té en compte la previsió d’incorporar més actuacions al moment que es pugui disposar de part del romanent. Tot i així, és la tercera xifra més alta en aquesta dècada.

Obres de reforma de carrers i urbanitzacions:

Reforma integral carrer Murtra: 650.000 euros

Reforma Avinguda de Sant Agustí: 350.000 euros

Camí des Fornàs: 113.000

Aparcament carrer Sitges: 152.000

Urbanització carrers Sòria i Alaior: 332.000.

Aigua:

Sistema de recirculació d’aigua marina: 300.000 euros

Bombeig carrers Guipúscoa i Albacete i millores a la xarxa: 190.000 euros.

Instal·lacions municipals:

Adquisició solar Centre de Cultura de Sant Jordi: 716.874 euros

Parc Infantil Can Burgos: 431.970 euros

Adequació Escola d’Adults de Cala de Bou: 46.105 euros

Instal·lacions culturals i esportives:

Rehabilitació Can Blau: 401.000 euros.

Local d’assaig de bandes musicals: 39.576 euros

Dotació d’equips tècnics Auditori des Caló de s’Oli: 38.500 euros

Inversió sostenible:

Coberta solar Poliesportiu Can Guerxo: 611.050 euros.

Ordenació de la Badia de Port des Torrent: 437.083 euros

Rehabilitació del moll i la ruta turística Sal Rossa-la Xanga: 46.254

Condicionament molls Cala de Bou: 63.000 euros