Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia rep una subvenció del Consell d’Eivissa de 51.005,84 € per al foment de la recollida selectiva.

8 febrer, 2019

Durant l’any 2018 al municipi s’ha reciclat més del 20% dels residus domèstics, gràcies als ciutadans i a les empreses del  municipi josepí, que cada dia són més conscients de la necessitat de col·laborar en la recollida selectiva.

Aquest servei de recollida selectiva de materials reciclables està en  part subvencionat pel  Consell d’Eivissa gràcies a una línia de subvencions adreçada a promoure aquesta entre els ajuntaments de l’illa.

Quant a l’estadística sobre la recollida selectiva al  municipi de Sant Josep, l’augment ha estat molt significatiu.  En  2010, per exemple, es recolliren un poc més de 896 tones de paper i  cartró, xifra que ha augmentat fins a 2.108 tones l’any  2018.

També resulta significatiu  l’increment en la recollida de vidre, que passa de 868 a més de 2.543 tones en  deu  anys o  les 328 tones d’envasos  enfront les 1.462 tones en  el  mateix període de temps.