Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia suspèn l’atenció presencial a les dependències municipals però atendrà per via telemàtica i telefònica als ciutadans per preservar la salut dels empleats públics i assegurar els serveis essencials. També s’han acordat amb els taxistes mesures per garantir l’atenció als usuaris i minimitzar l’exposició d’aquest col·lectiu.

17 març, 2020

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha aprovat via decret d’Alcaldia les mesures a adoptar en els centres de treball que depenen del Consistori després de l’estat d’alarma decretat pel Govern central. Aquestes mesures van en la direcció d’afavorir el teletreball i de suspensió d’atenció presencial en les dependències municipals, sense interrompre i garantint els serveis de caràcter essencial. D’acord amb aquestes mesures, se suspèn l’atenció presencial, consultes i cites dels ciutadans en tots els departaments de l’Ajuntament i també es tanca l’atenció al públic, a excepció de casos imprescindibles i degudament justificats. Aquests peticions de cita s’hauran de fer arribar de forma telemàtica (a través de la seu electrònica a www.santjosep.org) o telefònica (al 971 800 125) al Consistori, que valorarà la urgència i la necessitat d’atendre cada persona individualment.


Els serveis de Policia Local, enllumenat públic, servei i subministrament d’aigua, neteja i residus, cementiris i serveis funeraris i serveis socials es consideren prestacions essencials i per això continuen amb normalitat. Els centres es mantindran tancats al públic, excepte els casos en els quals s’hagi de garantir uns serveis mínims, com ara Policia Local, Benestar Social i Registre d’Entrada.


També s’han establert mesures per a flexibilitzar l’horari del personal municipal, adaptant així la jornada de 7h a 20h de dilluns a diumenge, segons les necessitats individuals i la disponibilitat de cada centre. A més de la flexibilitat horària, l’Ajuntament permetrà teletreball en els casos en els quals sigui possible, sempre que un treballador el demandi.

El personal que continuï fent el seu treball amb normalitat en les instal·lacions del Consistori, seguirà les recomanacions d’higiene i salut que han establert les autoritats sanitàries i el personal que treballi a l’aire lliure podrà desplaçar-se en vehicles municipals, però amb dues persones com a màxim per vehicle i fent els treballs amb un mínim d’un metre de distància de seguretat entre tots dos.

Serveis mínims al taxi

A banda d’aquest decret, el Consistori ha acordat amb el sector del taxi les mesures per garantir també la prestació dels seus serveis i alhora reduir l’exposició dels professionals a un possible contagi. En aquest sentit, la flota del municipi es dividirà en tres grups que rotaran la seva tasca cada dos dies. Un dels grups treballarà durant aquest període mentre un segon restarà de guàrdia i només s’activarà si la demanda ho justifica. El terç de la flota restant descansarà.

Val a dir que els taxistes que estiguin de guàrdia entre les 23 hores d’un dia i les 6 hores del matí següent hauran d’estar localitzables però als seus domicilis mentre no siguin requerits pel servei.

A més, s’ha acordat amb els taxistes que podran transportar la quantitat de persones que tenen autoritzat en la seva llicència, atès que en molts casos es tractarà de grups de persones que conviuran juntes a l’illa, però després de cada servei s’haurà de fer una desinfecció adequada de l’espai dels passatgers dins el vehicle.

Addicionalment, entre cada canvi de torn dels conductors, s’haurà de desinfectar l’àrea del pilot del cotxe, amb tots els elements que s’hagin pogut tocar o manipular durant el servei.