Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep escomet les feines de rehabilitació de la torre de Can Curt de Sant Agustí

28 desembre, 2020

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través de la seva regidoria de Cultura i Patrimoni, ha iniciat les obres de rehabilitació de la torre de Can Curt, declarada Bé d’Interès Cultural (BIC), en unes feines subvencionades per la conselleria de Patrimoni del Consell, que aporta 62.000 euros dels 120.000 de pressupost. Aquest matí l’alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, i la consellera de Cultura i Patrimoni, Sara Ramon, han visitat el monument per tal de conèixer com avança la intervenció al monument, integrat al conjunt que forma l’actual Centre Cultural, amb una durada prevista de tres mesos.

Marí Ribas ha destacat la «celeritat amb que hem actuat tan aviat com l’Ajuntament ha estat informat de la gravetat de l’estat d’aquesta torre tan icònica de Sant Agustí. Des del primer moment ens varem mobilitzar per evitar que el seu mal estat empitjorés, emprant fins i tot tècniques que no s’havien fet servir mai a Eivissa, com l’enfaixat de tota la torre. No hem escatimat recursos per assegurar que seguiria dempeus mentre aconseguiem els permisos per rehabilitar-la íntegrament».

«Hem d’agrair doblement al Consell la diligència amb que ha tramitat el projecte sense posar cap entrebanc i la seva voluntad de col·laborar en la restauració, amb l’aportació econòmica que ens permetrà dur-la endavant», ha afegit l’alcalde.

La consellera de Cultura i Patrimoni, per la seva banda ha recordat que des del Consell es fa una ajuda plurianual durant quatre anys per la conservació «del patrimoni que és de tots els eivissencs i, en aquest cas, des poble de Sant Agustí. Unes torres que ens ensenyen com és la nostra història i com hem anat avançant fins al dia d’avui, per això hem de posar-les en valor i cuidar-les».

La regidora de Cultura i Patrimoni de Sant Josep, Cristina Ribas, ha detallat que les feines avancen a bon ritme, un cop enllestida la bastida al voltant del monument. «No és una inversió molt elevada, però era imprescindible fer-la ara per evitar que arribés a remollar tota la torre». Ribas ha detallat que les feines consistiran en restablir la integritat dels murs reposant el morter allà on s’ha perdut. També s’han de consolidar les voltes refent totes les juntes i refer la coberta per assegurar la impermeabilitat.

Ribas ha explicat que aprofitant aquesta intervenció, es refarà el pis original de trespol, mescla de grava, calç i arena piconades, i es suprimiran els elements que s’arrepengen a la torre. «Per més endavant tenim la idea d’instal·lar una col·lecció etnogràfica permanent a Sant Agustí, amb aquesta torre com un primer espai expositiu», ha explicat.

La torre de Can Curt, construïda als segles XVI o XVII, amb els característics murs amb les pedres disposades en forma d’espina de peix, es trobava en un estat precari causat pel temps i la infiltració d’aigua al seu interior. En aquest estat, es va considerar urgent la rehabilitació integral del monument i es va procedir a una intervenció d’emergència per evitar que augmentés el seu deteriorament mentre aquesta es tramitava.

Al passat més de febrer es va escometre preventivament l’encanyat de la torre, impermeabilitzant la coberta per tal d’evitar que patís majors desperfectes. Durant aquest temps, es varen disposar diverses faixes per la seva cara exterior al llarg dels 11 metres que té d’alçada la construcció, fent servir tensors de tipus ratchet i taulons de madera cenyides amb cingles per tal de repartir la pressió. També es van retirar les plantes trepadores que havien arrelat al morter de la torre.

Prèviament, l’interior de la torre es va haver d’apuntalar, es va posar un canaló de PVC pel desguàs provisional de l’aigua de pluja i es va cobrir de pintura de clorocautxú la coberta, amb una capa senzilla de retirar alhora d’emprendre les obres de major envergadura necessàries per a conservar la torre. Aquestes, en tractar-se d’un BIC, han hagut de rebre el vistiplau de la Ciotupha abans de poder-se iniciar.