Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep ha presentat aquest matí els seus pressupostos més socials i els més alts de la historia de Sant Josep.

27 novembre, 2018

Aquest matí,  l’Alcalde de Sant Josep, Josep Marí, i la primera tinent d’alcalde i  regidora d’Hisenda, Paquita Ribas, han presentat a les oficines de Sant Jordi  els pressupostos per 2019.

Aquests pressupostos, els més alts que l’Ajuntament ha presentat mai, es caracteritzen per una pujada del  12% respecte de 2018, amb 37.618.489,99 euros  i  un augment en l’apartat de despeses d’un 7%, especialment  en tot el relacionat amb els serveis a les persones amb un total  de 35.353.785,84.

Els ingressos derivats dels impostos (IBI, IVTM, etc.) pugen respecte de 2018 en 1.543.0001,76, suposant en els  pressupostos de 2019 un increment del  12% (això tot i  no  haver-se previst cap  pujada d’impostos) mentre que els impostos indirectes baixen prop  de 300.000 euros en relació a l’any  passat. A més, la partida corresponent al  capítol  III  també experimenta un increment gràcies a l’augment, entre altres coses, del  reciclatge així com de les llicències dels taxis estacionals.

L’apartat de despeses, que suposa un 25.6 % del  total, experimenta un increment del  5% respecte 2018, amb 9.064.343,21 euros. En aquest apartat inclou  l’estabilització  de la plantilla de la Policia Local, 4 nous programes temporals (Medi  Ambient, Contractació, Pla d’Igualtat i  Mediació Intercultural), l’equiparació  salarial  entre els operaris de serveis múltiples i  els operaris de manteniment i  la consignació  de noves partides del  SOIB.

Pel  que fa a compra de bens i  serveis, el  10% incrementat repercutirà en la recollida de residus, el  nou  programa de neteja viària i  la recollida selectiva. S’incrementa l’ajuda domiciliaria, els serveis educatius i  l’oferta cultural. Així  mateix també es crea un nou  servei  de manteniment de l’enllumenat públic i  hi  inclou els crèdits per a la contractació d’assistències per al projecte de la Badia de Portmany.

D’altra banda, la despesa financera continua en decrement donada la reducció  dels préstecs donat que no  es preveuen nous préstecs.

Si  augmenten les Transferències corrents fins a situar-se en 1.664.241,84 euros,  ja que s’inclouen les ajudes assistencials, les ajudes per al  lloguer per a joves, l’increment de la partida destinada al  Fons Pitiús de Cooperació  i  els nous convenis amb Amadiba, el programa Un Mar de Posibilidades i  Ibiza Club de Campo.

Les inversions experimenten un increment del  45%, suposant un total de 7.270.520,18 euros donada l’assignació  per a la nova escola de Ses Planes, 4.094.629,90 euros, les millores en la xarxa de sanejament, 200.000 euros, i  de la xarxa d’aigües, 100.000 euros. En tant al patrimoni, es destina una partida de 35.000 euros per a la rehabilitació  de la Torre de Can Curt.

Els pressupostos 2019 també inclouen una partida per obres de reforma de carrers i  urbanitzacions: pavimentació i  senyalització de Platja den Bossa, 172.490,28 euros i   la remodelació  del trànsit a Cala Vedella, 150.000 euros; obres de millora dels espais públics: zona recreativa de Puig de n’Alís, 382.000 euros;  instal·lacions esportives: cobriment de les pistes esportives de Sant Agustí, 520.000 euros, i  renovació  dels vestidors del  camp de futbol de Sant Jordi, 140.000 euros. A més, es manté la partida per a la modernització  de l’Administració  electrònica, dotada amb 14.000 euros.

Així  mateix, la regidora d’Hisenda, Paquita Ribas, també ha volgut destacar un projecte molt important per al  poble de Sant Josep, la creació  d’un nou casal  de joves, “Volíem crear un lloc, trobar un espai  per als joves del  poble. Enteníem  que s’havia de trobar un espai adient, on es poguessin reunir i  realitzar activitats. Es rehabilitaran uns locals al costat del  camp de futbol, prop de les piscines, que hem trobat perfectes per això, més aprofitant la nova línia d’autobusos amb la qual  els joves del  poble es poden moure més fàcilment. Era una reivindicació de feia temps i aquests pressupostos 2019 ens permetran donar-los l’espai  que necessiten i  mereixen”.

L’Alcalde ha destacat el  fet que “donats els bons ingressos i  l’economia sanejada de  què Sant Josep disposa, s’han pogut presentar els pressupostos més alts de la nostra historia, dels que estam  especialment orgullosos, ja que ens han permès augmentar molt la despesa relacionada amb els serveis a les persones,  com la creació  de les ajudes per al lloguer dels joves, partida dotada amb 60.000 euros i  un increment de la partida d’ajudes assistencials, amb un total de 300.000 euros”

Marí  també ha volgut destacar que “els pressupostos 2019 han estat resultat del  treball i  coordinació  de les diferents regidories i  a més a més, també s’ha comptat amb una participació activa del Grup municipal Guanyem Sant Josep, arribant a acords i incorporant diferents peticions, especialment de caracter social amb les que l’Equip de Govern  ha conformat un model de pressupostos que ens fa sentir orgullosos de la feina feta.”   A més, del  grup  municipal de Guanyem, també es compta amb el  suport del  grup  municipal  d’Alternativa Insular per fer que aquests pressupostos històrics tirin endavant.