Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep ha presentat un balanç de les actuacions de la Policia Local en el que va d’any, amb un total de 7.668 incidències, gairebé les mateixes que en tot 2018, que ja va marcar un rècord, tot i que el planter del cos es manté en els 43 agents, “una xifra insuficient pel nostre municipi”, ha recalcat el tinent d’alcalde Angel Luis Guerrero

30 octubre, 2019

L’Ajuntament de Sant Josep ha presentat aquest matí un balanç de les intervencions de
la Policia Local del municipi en el que portem d’any, en el que destaca el fet que ja s’han
assolit les 7.668 incidències, molt a prop de les enregistrades en tot 2018 (7.970), que
va estar un any récord amb un increment de més de 1.000 incidències respecte 2017. A
aquesta situació s’afegeix el fet que el planter es manté en els 43 agents, una xifra
“insuficient per les necessitats d’un municipi que és el més gran de l’illa, amb un
aeroport i amb població molt dispersa”, com ha lamentat el tinent d’alcalde de Policia,
Angel Luis Guerrero, que ha recordat que encara estan vigents les restriccions a la
contractació.

Guerrero ha insistit que un Ajuntament sanejat com el de Sant Josep “hauria de poder
tenir les mans lliures per contractar més personal, i especialment en els serveis bàsics
com és la Policia. No ens cansarem de repetir-ho governi qui governi”. També ha
informat que s’està en procés d’estabilització del planter fent fixos a 15 agents que fins
ara treballaven com a interins i espera poder contractar “tres agents més” al cos.
El cap de la Policia Local, José Antonio Granados, ha assenyalat per la seva banda que
els agents de Sant Josep “estan ben dotats a nivell de recursos” però ha coincidit que el
principal problema que es troben per afrontar el serve “és el mateix que es pateix a tot
Balears, agreujat al cas d’Eivissa, que és el de la falta de policies”.

El tinent d’alcalde ha agraït als policies el seu intens treball d’aquest estiu. Ha
assenyalat que les prioritats en aquests mesos han estat la persecució del transport il·legal, la venda ambulant i la seguretat ciutadana, i ha recordat que la feina dels agents “no només ha estat valorada per la ciutadania sinó que també ha rebut el reconeixement
de colectius com els taxistes del municipi i altres institucions”, el que siginifica que “es
va en la bona direcció”. “Els responsables polítics hem de mirar d’estar a l’alçada de la
seva dedicació buscant la forma d’incorporar més efectius i proporcionar els mitjans per
ajudar-los a fer encara millor la seva feina”, ha incidit.

Val a dir que, per tipologia, la majoria d’incidències estan relacionades amb el trànsit,
amb 30 menys a dia d’avui que en tot l’any passat (2.195 en total), seguides per les
situacions relacionades amb la seguretat ciutadana, situacions veïnals, activitats a
establiments i serveis assistencials, per mencionar les principals.
El nombre de controls per detectar els taxistes pirata ha passat de 24 al 2018 als 124
d’enguany, que han permés denunciar a 123 conductors que realitzaven aquesta
activitat il·legal.


En matèria de remors, a dia d’avui ja s’han rebut tantes denuncies per molèsties
originades per habitatges com a tot l’any passat. És el focus de contaminació acústica
més important que tenim actualment al municipi, les festes a cases, superant de molt les
molèsties ocasionades per la música dels locals del municipi (669 front a 297) o les que
s’originen per remors al carrer (90). Granados ha destacat les complicacions que planteja “la inviolabilitat del domicili per poder actuar a les festes en habitatges”.

Ha recordat que tenen ubicades “més de mig miler d’allotjaments turístics legals, a més dels
il·legals que coneixem. Tot i que ara tenim l’opció d’anar al propietari com a responsable
civil subsidiari, hauríem de trobar la forma de poder abordar més directament aquests
casos”.

Quant al trànsit, la policia local ha intervingut en 381 accidents urbans i 93 interurbans,
474 en total. En 158 casos hi ha hagut algun ferit i en unes altres dos ocasions s’han
produït morts, en tots dos casos en accidents registrats en àrees urbanes, la mateixa
xifra que l’any passat. En aquest àmbit, han davallat d’una forma molt important les
denúncies (de 8506 a 6777) que s’atribueix a la millora de la senyalització del trànsit:
amb més informació hi ha menys oportunitats d’infringir les normes i a la presència
policial.

En qüestió de seguretat ciutadana, hem detectat una devallada de les baralles i
agresions a la via pública, que l’any passat representaren el principal número
d’incidències amb 136 casos que han devallat a 90 enguany, mentre que es mantenen
les incidències a establiments del municipi. També han agumentat les alteracions de l’ordre públic i s’han incrementat les denúncies per tinença i consum de drogues en
gairebé un centenar (de 98 a 177).

En quant a les infraccions penals, els furts a habitatges es mantenen en primer amb 74
incidències, seguits dels furts al carrer, les amenaces i els danys a la propietat, que es
mantenen en nivells semblants als de tot 2018.
Destaca l’important descens detectat en el nombre d’incidències per violència masclista
entre els residents al municipi, que han passat de 86 a 63. Des d’aquest any es separen
els casos de residents al municipi, 32 casos aquest any, dels vinculats a turistes i
visitants, 31 incidències.

Pel que fa a denúncies per infraccions de els ordenances, s’ha passat de les 462
interposades en tot el 2018 a les 779 interposades fins al 10 d’octubre. Principalment
per venda ambulant (323), però també per alterar la convivència ciutadana (que en el
cas dels locals suposa una sanció directa de 12.000 euros), l’oferta de serveis sexuals
als carrers (51) o l’abandonament de vehicles i embarcacions a l’espai públic (39).
S’ha fet un important esforç també en tramitar la retirada de vehicles abandonats.
Enguany s’han iniciat 324 expedients i se’n han tancat uns altres 262, fet que ha permès
desballestar ja 236 vehicles.

Sant Josep de sa Talaia, 30 de octubre de 2019