Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep implanta un sistema de lectura remota dels comptadors dels grans consumidors d’aigua del municipi

23 juny, 2021

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha iniciat les passes per instal·lar uns nous comptadors que permetran seguir a distància el consum d’aquells abonats a la xarxa municipal d’aigües considerats grans consumidors. Aquests grans consumidors són tots aquells que superen el límit de 250 litres per habitant i dia, segons la cèdula d’habitabilitat que tenen adjunta a l’expedient del subministrament. Amb aquest nou sistema, es podrà controlar en temps real el consum de les instal·lacions i detectar possibles ineficiències i avaries. També permetrà, en etapes posteriors, la implementació de mesures de control i intervenció sobre els casos que es puguin considerar de consum excessiu sobre un recurs molt limitat. «Hem de posar seny a la despesa d’aigua, que és un recurs limitat i valuós, aplicant mesures per optimitzar el consum de les nostres llars i garantir que tota la població té cobertes les seves necessitats bàsiques», ha recordat l’alcalde i responsable de l’àrea de Recursos Hídrics.

«Als últims anys hem fet un esforç enorme per posar al dia la nostra xarxa, millorant molts trams de canonades i portant l’aigua bona a tot el municipi. Hem de seguir invertint per evitar que no es perdi ni una gota d’una aigua que ens costa molt cara, però també volem donar passes per garantir que aquesta aigua es consumeixi amb responsabilitat», ha insistit.

En un primer moment, aquests lectors a distància es posaran només als grans consumidors, un total de 184 segons les dades de consum acumulat del passat 2019. Aquests abonats al servei hauran d’incorporar els nous lectors per tal de poder controlar diàriament el seu consum a distància. Val a dir que tot i ser un nombre baix, aquests clients representen un gran percentatge en el consum d’aigua total a Sant Josep, fet pel qual es considera «essencial per ajustar les demandes d’aigua i notificar-los mitjançant dades en temps real davant alguna incidència que es produeixi a les seves instal·lacions que pugui causar un consum ineficient».

Així, s’implantarà en aquests abonats un sistema nomenat LORA que permet unificar diferents sistemes de comunicació de lectura remota, centralitzant tota la recollida de mesures efectuades en temps real. El sistema LORA treballa sense fils, via ràdio, amb un abast de diversos kilòmetres, fet que permet rebre les dades de consum des d’una ubicació remota i de manera fiable. A més, permet la lectura de tots els comptadors independentment del fabricant.

Gràcies al nou sistema de tele-comptadors, es podrà rebre una imatge en temps real del consum, establint tipologies de clients i patrons de despesa de l’aigua, a més d’identificar anomalies, com possibles avaries i fuites a la xarxa. Això permetrà una reducció en la diagnosi i resposta davant aquestes incidències.

La implantació del servei es completarà en 8 mesos per aquest primer contingent dels grans consumidors, en una actuació amb un cost de 50.000 euros. A més dels comptadors, la instal·lació preveu també el cost de les juntes reductores de cabdal que s’hauran de fer servir.