Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep insta al Consell a buscar el consens amb les administracions locals, titulars de les competències, en la futura reglamentació del sector del taxi que es planteja

15 setembre, 2020

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia es posiciona a favor del diàleg davant la consulta prèvia del reglament de transport públic discrecional de viatgers en vehicle turisme de l’illa d’Eivissa que promou el Consell. L’equip de govern considera que el que es planteja amb aquest reglament insular del taxi envaeix les competències que a dia d’avui són dels Ajuntaments que es volen arrabassar de facte des de la institució insular, fet que és vist amb «molta preocupació» pel regidor de Transports, Josep Guasch, que ha anunciat que es presentaran al·legacions al reglament.

Guasch ha criticat que el document sotmès a consulta prèvia ni tan sols s’ha presentat «amb els que fins ara tenim competència plena en aquesta àrea» i ha lamentat «la manca total d’un debat previ que ens permetria avançar cap a una verdadera solució de les deficiències del sistema».

Més aviat, la proposta del Consell s’alinea «amb la opinió personal i les declaracions que ha vengut fent el vicepresident del Consell sobre el sector en una qüestió que no es pot ventilar tan alegrement».

S’oblida de la important feina feta des dels ajuntaments com la posada en marxa d’autoritzacions temporals amb els plans que ha implementat cada administració local per donar solució a la demanda, «en una línia de treball que pensam que és la que s’hauria de seguir», ha dit Guasch.

S’han fet esforços en millora i dotació de noves parades, exàmens de conductor, licitació de noves llicències… «És per això que aquest equip de govern vol seguir exercint aquestes funcions abans d’acceptar un taxi insular». L’Ajuntament destaca la important demanda que registra el servei del taxi al municipi «i el fet que molts taxis d’altres termes municipals gairebé no surten de Sant Josep», segons el regidor: «Perquè de facte ja s’aplica una zona de prestació conjunta que pensam que s’ha de regular degudament i només es pot fer per la via de l’acord».

Aquesta mateixa situació és la que genera al cas del GPS, una eina que representa un gran potencial de millora per al servei però que requereix d’una reglamentació «que solucioni deficiències del sistema actual, que permet alguns incompliments. Per això s’ha d’anar a una reglamentació que avaluï les incidències i permeti sancionar des de l’administració pública» ha recordat Guasch, insistint que «en aquestes qüestions, on el Consell sí podria avançar molta feina, però en canvi no s’ha fet gaire».

Per tot això, l’Ajuntament de Sant Josep es posiciona del costat del diàleg i la negociació, el que per aquest equip de govern és estar «a favor d’un fòrum on les decisions es prenguin amb participació dels titulars de les competències, que són els ajuntaments, atenent al pes del sector a cada un d’ells».