Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep posa en funcionament el bombeig de Puig Cardona pel subministrament a Can Frigoles, es Coll den Jondal i sa Caleta amb aigua dessalada, que ja arriba a tot el municipi

2 octubre, 2019

Amb l’entrada en servei del nou bombeig que subministra a les àrees de sa Caleta, Can Frigoles i es Coll den Jondal, l’aigua bona ja arriba a tots els racons del municipi de Sant Josep, en línia amb les recomanacions per una gestió sostenible de l’aigua. L’Ajuntament de Sant Josep ha completat les proves del nou bombeig situat a Puig Cardona, ha entrat en funcionament aquest tram, quatre anys després d’iniciar els projectes i les obres necessàries per poder abastir tot el  municipi  de Sant Josep de sa Talaia d’aigua dessalada “amb el que a dia d’avui es subministra aigua bona al 100% del municipi”, ha declarat l’alcalde, Josep Marí Ribas. Aquestes millores han suposat una inversió global de set milions d’euros, finançats íntegrament amb fons municipals.

L’estat sanejat de l’Ajuntament ha permès escometre aquesta important inversió sense una repercussió directa en el preu de l’aigua que paguen els ciutadans. De fet, tot i subministrar-se al 100% amb aigua dessalada, amb un cost de producció molt més elevat que no la de pou –que a més és d’una qualitat inferior a dia d’avui-, el preu del metre cúbic es situa de mitjana molt per sota del que paguen a l’illa veïns de municipis on l’aigua dessalada no representa més que una petita part del seu abastiment.

Consumir només aigua de dessaladora és la forma més sostenible de gestionar un recurs tan escàs a l’illa com és l’aigua. Així, Sant Josep deixa “descansar i regenerar-se els seus aqüífers, que han estat molt malmesos durant anys”, ha dit Marí Ribas. Aixó segueix la recomanació dels responsables de l’Abaqua de reservar els pous per atendre la punta de demanda que es pugui produir durant els mesos d’estiu el subministrament.

El nucli urbà de Sant Josep i les zones de l’aeroport, es Cubells, sa Caleta i es Jondal, que han  estat les darreres en connectar-se,  han començat a rebre aigua dessalada des de la nit d’ahir, unint-se a Cala de Bou, Port des Torrent, les cales de Ponent,  Sant Jordi i a Platja d’en Bossa,  on el subministrament de les plantes dessaladores es posà en marxa fa aproximadament dos anys.

Fins aquesta última actuació, l’aigua dessalada ja arribava al 90 per cent dels abonats del municipi. També coincidia el fet que, quan es va completar la canalització que havia d’evitar ses Coves Fosques per subministrar l’àrea de sa Caleta des d’un altre punt d’abastiment, l’Abaqua no disposava de prou producció per subministrar l’aigua dessalada necessària. Aquesta situació s’ha pogut revertir amb la davallada de demanda que porta el tram final de la campanya turística.

En el moment de major consum, l’agència balear ha subministrat fins a 18.000 metres cúbics al municipi, dels 21.000 que feien falta per cobrir la demanda. Aquests 3.000 metres cúbics de dèficit han obligat a abastir una àrea del municipi amb aigua de pou, però amb l’entrada en servei de la nova canonada que subministra Sant Josep des de Puig Cardona, prevista per aquest mes, farà pujar substancialment l’eficiència de la xarxa municipal, amb el que es disposarà d’aigua suficient per atendre la demanda.

 

Sant Josep de sa Talaia,  2 d’octubre de 2019