Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep posa en marxa les mesures per assegurar les necessitats bàsiques de la població de manera ràpida durant l’estat d’alerta, que inclouen la implantació del servei de menjars a domicili per més d’una dotzena de veïns i veïnes del municipi

20 març, 2020

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través de la comissió de seguiment de l’alerta pel coronavirus, es va fixar com una de les seves prioritats des del primer moment de l’activació de l’estat d’alerta l’atenció a les persones més vulnerables durant la situació de confinament decretada per a la població des del Govern central. Així, en coordinació amb els serveis socials municipals, s’ha estat fent des del passat cap de setmana una tasca intensa de prospecció per detectar els casos on podia ser necessària una atenció domiciliària específica. Aquesta atenció especial pot requerir des del subministrament de menjars a l’habitatge o anar-li a buscar medicaments o qualsevol altre necessitat de la persona identificada.

Val a dir que, de manera experimental, estava previst començar a proporcionar menjars a domicili a un total de sis usuaris a través d’un nou servei adjudicat al centre especial de treball d’APFEM Aktua. Així, tot i la situació d’alerta decretada, es continua amb la intenció d’iniciar aquest servei als propers dies.

A banda, a dia d’avui hi ha al municipi almenys unes altres 9 persones a les que es considera potencials destinatàries d’una atenció específica, fruit de la recerca d’altres situacions de vulnerabilitat realitzada també en coordinació amb el centre de salut i els centres educatius de Sant Josep. Aquests casos van des de persones majors en situació de dependència a altres en situació de convalescència que pugui desaconsellar que abandonin el seu domicili o menors amb beca de menjador als que es vol garantir que reben una dieta adequada, tot i la situació de confinament.

Aquesta xifra, ha comentat la regidora de Protecció Civil i portaveu de la comissió de seguiment, Pilar Ribas, «estarà en constant revisió, perquè estarem alerta davant la possibilitat que apareguin més casos de persones vulnerables i que puguin necessitar d’alguna atenció específica per part nostra».

Aquests casos seran atesos pels voluntaris de Protecció Civil, en primer lloc, i en cas necessari es disposa de l’oferiment de diverses entitats si fos necessari. Seran els membres de l’Agrupació de Sant Josep els que faran arribar els menús, que, arrel del seu oferiment, s’encomanaran a l’empresa de càtering que ja atenia els menjadors escolars del municipi.

En paral·lel, des dels serveis socials municipals s’han donat les passes per accelerar la concessió d’ajuts d’emergència a les famílies i persones usuàries, amb l’objectiu de garantir les necessitats bàsiques del conjunt de la població. D’aquesta forma, s’ha accelerat la seva gestió per tal de poder donar una resposta encara més ràpida a les demandes que s’estan rebent d’ajuts a la compra d’aliments, pagament de rebuts de subministrament energètic o de lloguer.

En el cas específic de les persones sense sostre o que viuen en infrahabitatges al municipi, es manté la política de donar una resposta individualitzada a cada cas, atès que entre els perfils de risc d’exclusió hi ha des de persones en procès de reinserció a casos més complicats agreujats per alguna addicció. Tanmateix, s’està a l’espera que des del Consell insular s’informi de la disponibilitat d’una instal·lació provisional a es Raspallar per aquest col·lectiu per començar a informar de la possibilitat de traslladar-s’hi als que ho desitgin.

A més de la disponibilitat de dutxes i dormitoris per evitar que aquestes persones s’hagin de desplaçar, també es considera necessari des dels serveis socials municipals que a l’equipament habilitat es puguin garantir les condicions d’aïllament necessàries en cas que es detecti algun cas de contagi entre les que s’hi puguin allotjar.