Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep recorda l’obligació de seguir els controls sanitaris, coincidint amb l’època de celebració de matances porcines a moltes cases del municipi

5 desembre, 2019

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha emès un ban de l’alcalde, Josep Marí Ribas, en el marc de la campanya de matances que arranca el mes de novembre i s’estén fins a finals del mes de març, on recorda l’obligació de realitzar les anàlisis triquinoscòpiques. L’Ajuntament recorda que és l’organisme encarregat d’autoritzar, organitzar i desenvolupar la campanya al nostre municipi, segons la reglamentació comunitària d’aquesta tradició.

En el marc dels controls sanitaris vigents per aquesta campanya, els propietaris dels animals han d’entregar les mostres de carn de cadascun dels porcs sacrificats al veterinari col·laborador. Aquests professionals analitzaran la meitat de la mostra en un termini de dos dies hàbils.

En cas que el resultat sigui negatiu, n’informarà a la persona interessada i destruirà les mostres sobrants. Però si el resultat de la primera porció és positiu, el veterinari haurà de comunicar-ho als serveis veterinaris oficials i al propietari de l’animal.

En aquest cas, s’haurà d’immobilitzar de forma cautelar la carn i els productes derivats, abans de derivar la situació a la Direcció General de Salut Pública i Participació per tal que ratifiqui les mesures. En cas de confirmar-se el positiu, aquesta administració declararà no apta la carn i ordenarà la seva destrucció.

En el cas de Sant Josep, es tracta de Maria Egea Miró, amb les dades de contacte següents. Telèfons: 618439177 – 971341516; e-mail: megeamiro@gmail.com Al web de la Direcció General de Salut Pública hi trobareu més informació sobre la campanya.

Sant Josep de sa Talaia, 05 de desembre de 2019