Noticias

L’Ajuntament ordena la demolició de les obres il·legals paralitzades en un antic restaurant de Platges de Comte on s’estava transformant la piscina en habitacions

3 maig, 2021

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ordena la demolició de totes les construccions il·legals en un termini màxim de dos mesos. Així s’ha resolt l’expedient de restabliment de la legalitat urbanística obert arran de les obres sense llicència detectades l’any passat en un antic restaurant situat al Camí de ses Roques Males, en les immediacions de Platges de Comte. Aquestes obres consistien, entre altres, en la conversió de la piscina en habitacions per destinar-les a ús residencial, tal i com detectaren els agents de la Policia Local en una inspecció realitzada arrel de la denúncia rebuda al reten arrel de les obres a l’edifici. La junta de govern de Sant Josep ha ratificat la proposta de resolució dels serveis jurídics municipals, que entre altres coses adverteix al promotor que si incomplex l’ordre de restauració de la legalitat urbanística infringida s’arrisca a la imposició de fins a 12 sancions coercitives per import del 10% del valor de les obres realitzades i d’un mínim de 600 euros cadascuna mentre persisteixin les irregularitats. Un cop clos l’expedient de restabliment de la legalitat se’n obrirà ara un altre de caràcter sancionador contra el promotor d’aquestes obres il·legals, considerades una infracció greu.

La resolució acordada també manté la suspensió dels usos urbanístics de la parcel·la i s’adverteix que, transcorregut el termini per executar les feines necessàries pel restabliment de la realitat física alterada i l’enderroc de tot el construït sense llicència, l’Ajuntament podrà executar de manera subsidiària aquestes feines amb cost a càrrec de l’infractor. Contra aquesta decisió es pot presentar recurs de reposició davant la junta de govern o davant el Jutjat del Contenciós Administratiu.

Al promotor se li imputa la construcció sense llicència de «com a mínim» una piscina, coberta per tendals per tal d’ocultar les obres als seus vesins, diverses cambres per sota d’aquesta (soterrades i semi-soterrades), una terrassa i unes escales d’accés a la zona. Les estances disposaven de ventilació i il·luminació a través d’obertures als paraments verticals, el que fa suposar que es volien destinar a ús residencial.

L’expedient de restabliment de la legalitat vulnerada es va obrir arrel de l’informe dels serveis urbanístics de setembre de l’any passat que confirmaven que les obres no només no disposaven de llicència sinó que també eren il·legalitzables, atesa la qualificació urbanística de la parcel·la, sol rústic comú afectat parcialment per l’àrea de protecció territorial i dins àrea de protecció de riscos de vulnerabilitat d’aqüífers i parcialment d’incendis.

L’obertura de l’expedient es va comunicar també al Registre de la Propietat per tal que fos anotat preventivament, un procediment que es fa de manera rutinària des de l’Ajuntament en aquests casos i que es manté fins a la resolució de la infracció.

Després de diverses gestions per informar la persona identificada com a responsable de les obres il·legals i els seus representants sense que es presentés projecte de legalització per part seva, tot i concedir-li l’ampliació de termini que havia requerit per fer-ho, el procediment de restabliment de la legalitat ha seguit el seu curs un cop exhaurits «amb escreix» els terminis perquè formulessin al·legacions fins a la resolució ratificada per la junta de govern.

Agents de la Policia Local de Sant Josep ordenaren al febrer de 2020 la paralització de les obres sense llicència en un antic restaurant situat al Cami de ses Roques Males, en les immediacions de Platges de Comte, on s’estava transformant en habitacions una piscina, entre altres irregularitats. Els funcionaris actuaren a instàncies d’una queixa rebuda al reten arrel de les obres a l’edifici, on s’han detectat també alguns magatzems i una furgoneta on es trobaren indicis que hi havia gent vivint. La presència policial va provocar la desbandada dels treballadors que en aquell moment eren a l’obra.

Arrel d’una queixa per les obres a un edifici del Camí de ses Roques Males, una patrulla policial es va desplaçar al lloc per comprovar els fets. Allí, el propietari del restaurant on s’estaven fent les obres, un ciutadà d’origen francès, va explicar que estaven fent una escala i autoritza l’entrada als agents per confirmar-ho. Un cop al recinte, els policies varen poder comprovar que les obres tenien un major abast.

En la inspecció del recinte es varen detectar diversos habitacles amb indicis d’estar habitats, entre ells una furgoneta i dos magatzems. A més, s’hi observa gran quantitat de materials de construcció i proves evidents que s’hi estava treballant, amb ciment fresc a diversos punts. A més de l’escala en construcció, els agents detecten que s’estaven alterant les dimension de la piscina per fer-hi una construcció de tres habitacions destinades, possiblement, a un habitatge. A tot el recinte s’havia estès envelats per tal d’ocultar als veïns la realització de les obres. En un extrem de l’establiment es va detectar un petit habitatge on residien les dos persones identificades, a les que es va trobar també en possessió d’una petita quantitat de marihuana.

Una persona identificada també a l’entrada va correr a l’interior del establiment per tal d’avisar a les que treballaven a l’interior, provocant una desbandada. Advertit d’aquest fet, el ciutadà francès va explicar que probablement havien fugit per no tenir la seva estança regularitzada a l’Espanya.