Noticias

Més de 6.500 incidències gestionades des de 2015 mitjançant la Línea Verde de Sant Josep.

5 febrer, 2019

L’aplicació Línea Verde ha tramitat durant 2018 més de 2.900 incidències de diversa tipologia, el que implica un creixement del 35% de la participació  ciutadana envers 2017 i  un total  de 6.500 comunicacions  des de la implantació el  2015.

El nombre d’incidències comunicades també s’ha incrementat gràcies a la participació  de la població  josepina, que cada vegada fa servir més aquesta eina de comunicació amb l’Ajuntament.

L’aplicació Línea Verde es va implantar al  municipi  de Sant Josep  l’any  2015, comunicant-se 205 incidències. L’any 2016 la xifra va augmentar fins a les 1.212 comunicacions i  en 2017, rere les campanyes de difusió sobre el funcionament i  utilitat de l’aplicació s’arribà a les 2.181 comunicacions.

La bona disposició de la població, unida a les facilitats d’ús de la Línia Verde, han fet possible que aquelles incidències que s’han comunicat a l’Ajuntament es poguessin solucionar, en molts casos, d’una manera més ràpida i  àgil.

Les incidències més freqüents han estat les relacionades amb vehicles abandonats, un 17%; desperfectes a voreres, un 12,05%; residus, un 10%; enllumenat, un 7,8%; incidències a via pública o neteja.

També s’ha detectat un gran nombre d’incidències (més d’un 12%) que queden  sense resoldre donat que no corresponen al  municipi o  bé són competència d’una altra administració.

Tot i això, des de l’Ajuntament  s’ha pogut constatar la bona acollida d’aquesta iniciativa de participació  ciutadana que permet ampliar els coneixements sobre les mancances al  municipi d’una manera molt més ràpida.

També es vol  recordar que fer servir aquesta aplicació  és molt senzill. Al  web municipal  hi  ha un enllaç a la pàgina de Línea Verde on es pot trobar tota la informació  necessària sobre les ordenances mediambientals de l’Ajuntament, com  i  on reciclar, un apartat per a consultes i un altre per a comunicar la incidència per categoria i  amb la possibilitat d’incloure fotografies i  ubicació.

Tant des de la regidoria d’Obres públiques com des de  la de Medi  Ambient es vol agrair a totes les persones residents la seva col·laboració  per ajudar a localitzar amb molta més facilitat tant desperfectes com conductes incíviques (fems fora de contenidors o a solars, mobiliari deteriorat o en mal  estat…)  A més, gràcies a la Línia Verde, els usuaris poden rebre comunicacions sobre com es va resolent la incidència,  fent que la gestió municipal pugui ser molt més personalitzada.