Noticias

OFERTA MONITORS/ES TEMPS LLIURE ESCOLES ESTIU 2019

11 abril, 2019

Places: 30

Requisits:

Nivell acadèmic: Graduat en Educació Secundària o equivalent.

Disposar d’alguna de les següents titulacions:

Diploma de monitor/a d’activitats de temps lliure infantil i juvenil, Diploma de director/a d’activitats de temps lliure infantil i juvenil, Tècnic superior en Ensenyança i Animació socioesportiva, Tècnic superior en Animació sociocultural i turística, Tècnic superior en educació infantil, Certificat de
Professionalitat Dinamització d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil
(SSCB0209),Grau en educació infantil, Grau en educació primària, Grau en Pedagogia,
Grau en Educació Social, Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’esport o titulacions
equivalents.

Nivell B1 de català. Es realitzarà prova de nivell.

Contracte: Temporal

Inici de la contractació: 24/06/2019 o 01/07/2019

Durada: 2,7 mesos o 2 mesos

Jornada: completa
Horari: 8:00 a 16:00 hores (en torns rotatius)

Salari: 1.206,86€ bruts mensuals (salari base + prorrata pagues extres)

Les persones interessades poden realitzar la inscripció a través de la pàgina web del SOIB fins el dia 15 d’abril a les 23:59 hores:
https://forms.gle/2v5X9dexRDvrrSMF9