Noticias

Plenari extraordinari d’organització municipal el 3 de juliol

2 juliol, 2019

Plenari extraordinari del 3 de juliol a les 12 hores

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió de constitució de l’Ajuntament de data 15 de juny de 2019.
2. Constitució de Grups Municipals i Junta de Portaveus 
3. Periodicitat de les sessions de Ple
4. Nomenament de representants de la corporació a òrgans col·legiats que siguin competència del Ple
5. Creació i composició Comissions Informatives Permanents
6. Càrrecs Públics (Règim de Dedicacions, Retribucions i Indemnitzacions)
7. Creació dels llocs de treball, destinats a personal eventual o de confiança
8. Aportacions als grups polítics municipals
9. Nomenament dels tinents d’alcalde, membres de la Junta de govern, periodicitat de les sessions de la Junta de Govern i delegació de competències