Noticias

Sant Josep comptarà enguany amb un pressupost de 27 milions d’euros

16 desembre, 2013

L’Ajuntament de Sant Josep comptarà l’any 2014 amb un pressupost de despeses de 26.988.615,21 euros.

El pressupost augmenta un 1,5 per cent respecte a l’any anterior que és el màxim increment que permet la Llei. Per la seva banda, el pressupost d’ingressos establert per a enguany és de 30,7 milions d’euros, el que estableix un superàvit de 3,7 milions d’euros.

La alcaldesa de Sant Josep, Neus Marí, ha destacado durante la presentación que el presupuesto no incluye nuevos créditos y sí una amortización de deuda por un importe de 725.000 euros. Además el 16´40 por ciento del total de presupuesto de este año se destina a Bienestar Social, fomento de la ocupación y Educación y Cultura.

L’alcaldessa de Sant Josep, Neus Marí, ha destacat durant la presentació que el pressupost no inclou nous crèdits i sí una amortització de deute per un import de 725.000 euros. A més, el 16,40 per cent del total de pressupost d’aquest any es destina a Benestar Social, Foment de l’Ocupació i Educació i Cultura.

Per la seva banda la regidora d’Hisenda, Marilina Ribas, ha explicat que la important contenció de la despesa que es va realitzar el primer any de govern del PP ha permès sanejar els comptes i augmentar les inversions que han passat de tres milions d’euros el 2012 a 4,8 milions el 2014.

Entre les inversions més destacades hi ha un milió d’euros que es destina a millora de la xarxa d’aigua i de clavegueram que, segons va explicar el primer tinent d’alcalde Vicent Torres, tenen com a objectiu una de les prioritats del pressupost de 2014 que és aconseguir que el municipi tengui un subministrament d’aigua adequat.

Aquestes inversions van destinades a preparar la xarxa municipal per a la posada en funcionament de la interconnexió de les dessaladores d’Eivissa.

Descarrega el resum dels pressupostos

Declaracions de Neus Marí

Declaracions de Vicent Torres

Declaracions de Marilina Ribas