Notícies

Sant Josep controla regularment les aigües de bany del litoral del municipi per garantir unes condicions òptimes de salubritat

3 juny, 2024

La campanya es va iniciar el passat mes de maig i es desenvolupa a les 13 platges amb major afluència de visitants i amb més punts crítics que poden afectar les aigües 

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través de la regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i Litoral, informa que des del passat mes de maig s’està duent a terme la nova campanya de control de la qualitat de les aigües de bany del litoral del municipi.

Unes tasques que tenen com a funció principal disposar d’informació freqüent sobre l’estat de les platges pel que fa a les seves condicions de salubritat. Aquest control, permet refermar que les aigües del municipi tenen, en general, una qualitat excel·lent i que, en cas de detectar alguna incidència, es pugui actuar de la forma més ràpida possible.

Les administracions públiques han de controlar la qualitat de les aigües de bany, d’acord amb el Reial Decret 1341/2007 d’11 d’octubre de gestió de la qualitat de les aigües de bany, per garantir la protecció de la salut pública i afavorir la millora de les condicions dels usuaris de les platges del nostre municipi.

En concret, aquesta campanya es desenvolupa a 13 platges del municipi: S’Estanyol, Caló d’en Serral, Punta Pinet, Punta Xinxó, Caló de s’Oli, Port des Torrent, Cala Bassa, Platges de Comte, Cala Tarida, Cala Vedella, Cala d’Hort, Es Cavallet i Platja d’en Bossa.

Es tracta de les platges amb major afluència de visitants i també on la presencia de punts crítics que poden afectar a la qualitat de les aigües de bany (estacions de bombeig, presencia d’embarcacions fondejades…) fa recomanable el control i seguiment de la qualitat de les aigües.

La campanya de control de l’Ajuntament s’estendrà fins al mes d’octubre. L’empresa seleccionada per a la realització d’aquest servei és Aigualab i l’import del contracte és de 13.506,14€ (IVA inclòs).

Aquesta campanya es realitza en paral·lel i de manera alterna i complementària al control de la qualitat de les aigües de bany que es realitza per la Conselleria de Salut del Govern Balear. D’aquesta manera durant la temporada pràcticament de manera setmanal es realitza un control analític de les aigües de bany de les principals platges del municipi.

 

Característiques

El control analític de la qualitat de les aigües es realitza amb una freqüència que varia entre dues vegades al mes o una vegada al mes en funció de les característiques de cada platja. L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través d’una empresa especialitzada en anàlisi de laboratori, pren mostres a zones representatives de la platja i entre les 12:00 i les 14.30 hores i s’envien al laboratori per a realitzar les anàlisi pertinents

Els paràmetres que es controlen a cada punt es centren principalment en la detecció de possibles abocaments fecals que afectin a la salubritat de les aigües conforme la normativa vigent en matèria de sanitat, però també es controlen altres paràmetres com la temperatura, la presencia de sulfats o nitrats o la matèria orgànica present a les platges que poden estar relacionats amb abocaments d’altres tipus.

A més, a les platges de Port des Torrent, Cala Tarida i Cala Vedella s’analitza la presència de fitoplàncton causant de les proliferacions algals massives que tenyeixen les aigües de una tonalitat marró-verdosa i motiu per al qual es disposa a aquestes platges de sistemes de recirculació d’aigua marina per disminuir el seu impacte. Aquests anàlisis es realitzen també a Cala Bassa con a zona de control per poder comparar les diferències existents amb les altres platges.

D’altra banda, a les platges de Punta Pinet, Punta Xinxò, Port des Torrent, Cala Tarida i Cala Vedella es realitza un control anual de la sorra per detectar la presencia de possibles contaminants fecals o fúngics.

El paràmetres que s’analitzen són els següents:

 • E. Coli
 • Enterococs intestinals
 • Sulfats
 • Fosfats
 • Nitrats
 • Nitrits
 • Salinitat
 • Temperatura
 • Fitoplàncton
 • DBO
 • DQO
 • Anàlisi d’arena: Coliformes totals, E. Coli, Enterococs, Anàlisi micològic (presència de fongs)