Notícies

Sant Josep inverteix gairebé el 8% del pressupost anual en el Pla de Reactivació de Platges més ambiciós de la història

22 març, 2024

L’Ajuntament destina enguany quasi 3,9 milions d’euros en el manteniment de les instal·lacions, en la cura de l’entorn i en garantir la seguretat al litoral del municipi

El nou contracte de socorrisme millora substancialment les condicions dels treballadors, amb sous un 15% superiors als estipulats per conveni i millors condicions laborals

 

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través de la regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i Litoral, ha presentat avui, coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, el Pla de Reactivació de Platges que s’ha desenvolupat al llarg dels darrers mesos per tal que a l’imminent inici de la temporada el litoral del municipi compti amb tots els serveis, instal·lacions i condicions idònies per a la seguretat i el benestar tant dels usuaris, com dels vesins i negocis de les zones costaneres.

A la presentació, que ha tingut lloc aquest matí a Platja d’en Bossa, han assistit l’alcalde de Sant Josep, Vicente Roig, i la regidora de Medi Ambient, Felicia Bocú, acompanyats de tècnics de les àrees de Medi Ambient i Litoral i representants de les empreses concessionàries dels diferents serveis de platges que es duran a terme durant la temporada 2024.

L’alcalde Vicent Roig ha declarat que “enguany l’Ajuntament de Sant Josep ha apostat com mai per les platges. Sabem que són un dels principals atractius del nostre municipi, no només per als turistes, sinó també per als propis vesins, per això per a nosaltres és prioritari tenir cura d’elles i mantenir-les”. En aquest sentit, la regidora de l’àrea, Felicia Bocú, ha explicat que “des de març fins al mes d’octubre s’han reforçat tots els serveis, s’han renovat tots els elements deteriorats i se n’han instal·lat de nous per tal que les nostres platges estiguin en unes condicions òptimes per als banyistes i els negocis”.

No en va, mostra d’aquesta decidida aposta és que amb un pressupost total de 3.859.605,10 euros, el conjunt d’actuacions destinades al condicionament, manteniment i seguretat de les platges representa gairebé un 8% del pressupost anual previst per enguany per part de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Servei de socorrisme

El proper 25 de març, coincidint amb l’inici de la Setmana Santa, es posarà en marxa el nou servei de salvament i socorrisme a cinc platges del municipi (Platja d’en Bossa, Ses Salines, Cala Vedella, Platges de Comte i Cala Bassa). Tal i com avanci la temporada, aquest s’estendrà, des de l’1 de maig, a les platges que per les seves característiques i per l’afluència de gent es considera que tenen un risc alt o mitjà i a partir de l’1 de juny el servei ja cobrirà totes les platges del municipi.

El nou contracte de salvament i socorrisme millora substancialment les condicions econòmiques dels treballadors, ja que els seus salaris són un 15% superiors als estipulats per conveni, i també les condicions laborals dels socorristes, pel que fa a les diferents categories, ferramentes i materials amb què comptaran a partir d’enguany.

L’Ajuntament de Sant Josep ha incorporat aquestes millores atenent a les reivindicacions dels socorristes i sent plenament conscients de la realitat que es viu al municipi, tant pel que comporten les característiques físiques dels entorns de treball, com la carestia de la vida i les condicions dels lloguers.

Cal destacar que la vigilància del fondeig d’embarcacions també s’inclou dins aquest contracte i es finançarà íntegrament a través de fons Next Generation. La inversió total en matèria de salvament i socorrisme ascendeix a 1.819.840 euros, la partida més alta del Pla de Reactivació.

Abalisament 

El contracte d’abalisament de les zones de bany i canals de navegació contempla la cobertura d’un total de 22 platges del municipi. Està previst que totes les platges de Sant Josep de sa Talaia estiguin abalisades l’1 de maig, garantint així la seguretat dels banyistes i la comptabilitat d’usos entre banyistes, embarcacions i altres elements nàutics.

En ell figuren quatre jornades anuals de neteja de fons marins amb l’objectiu de retirar residus i estructures de fondeig, prestant especial atenció a les praderies de posidònia. Aquest any, de fet, se’n duran a terme vuit, ja que estan pendents les corresponents a l’any 2023.

L’abalisament primerenc permetrà ampliar zones de bany a espais on la temporada passada era inviable degut al gran nombre d’embarcacions que fondejaven en aquests espais, com són la badia de Portmany, Cala Molí, Cala Carbó o Cala d’Hort, entre altres.

Així mateix, la regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i Litoral està treballant amb la regidoria d’Esports l’habilitació de dos canals de natació, aprofitant l’ampliació de les zones de bany que es contemplen al contracte: a Port des Torrent, a s’Estanyol i a Ses Salines.

Segons les previsions actuals, les tasques d’abalisament s’iniciaran a principis d’abril.

Neteja de platges i anàlisi de la qualitat

Tot i que el servei de platges funciona de manera ininterrompuda al llarg de l’any, a mesura que s’inicia la temporada, a partir de Setmana Santa, es va ampliant. A partir de llavors, els mitjans amb els que compta el servei de platges augmenta notablement.

D’aquesta manera, en els mesos pic de temporada (juny, juliol, agost i setembre) hi haurà 14 treballadors de neteja manual, 10 d’ells en horari de matí i 4 més en horari de tarda. A ells cal afegir un treballador més que s’encarregarà exclusivament a la neteja i el buidatge dels punts nets de les platges. El servei comptarà, a més, amb dos equips de neteja mecanitzada per a l’adequació de platges i cribratge de l’arena.

A partir de la propera setmana i els mesos d’abril i maig, considerats com a temporada mitja, ja es posaran en funcionament els dos tractors de neteja mecanitzada i gairebé la meitat dels treballadors de neteja manual.

Així mateix, atenent-se a que anualment es deu controlar la qualitat de les aigües de bany i garantir la protecció de la salut pública de tots els usuaris, l’Ajuntament ha contractat un servei d’analítiques de la qualitat de les aigües marines i de l’arena de les platges.

El procediment habitual d’aquest servei consistirà en la presa de mostres i la realització d’anàlisis a 15 platges diferents entre els mesos de maig i octubre, que mesuraran tant paràmetres biològics (presència de microorganismes fecals i fitoplàncton) i paràmetres físics i químics (DBO, DQO, salinitat, temperatura, nitrits, nitrats i sulfats). Aquestes anàlisis s’alternaran amb la campanya de mostrejos del Govern balear per tal de disposar d’informació més precisa i més acurada durant tota la temporada.

Gestió de la posidònia

Entre les prioritats de l’àrea de Litoral de l’Ajuntament de Sant Josep s’hi troba la monitorització de les praderies de posidònia per tal de garantir la seva integritat els mesos de més trànsit marítim.

En aquest sentit, el Govern balear manté dues estacions de seguiment al municipi situades a Es Vedrà i a l’Illot des Caragoler, a ses Salines. Així mateix, l’Ajuntament ha ampliat aquesta xarxa amb el manteniment de 5 estacions addicionals al llarg del litoral: a sa Conillera, Cala d’Hort, Porroig, Cala Llentrisca i la Xanga.

Aquestes instal·lacions, gestionades en col·laboració amb l’àrea marina del GEN-GOB, permeten disposar d’informació en temps real de l’estat de les praderies de posidònia i la seva evolució al llarg dels anys.

D’altra banda, tal i com estipula el decret 25/2018, en tractar-se d’una espècie protegida, la gestió de les restes de posidònia de les platges s’ha de fer seguint una sèrie d’indicacions i amb una autorització que l’Ajuntament de Sant Josep ja posseeix.

Mentre que a les platges considerades urbanes la neteja s’iniciarà de manera imminent, per tenir-les llestes amb el tret de sortida de la temporada mitja durant la Setmana Santa, a les platges naturals la retirada de posidònia es produirà a partir de l’1 de maig.

Els mitjans disponibles amb els quals es compta per a la retirada i la devolució de restes de posidònia consten de dos tractors de neteja de platges, un camió per al seu trasllat i una retroexcavadora per a la retirada de grans acumulacions.

Com és costum i marca la normativa, quan acabi la temporada es procedirà a la devolució de les restes retirades, amb l’objectiu d’afavorir la protecció de les platges durant els temporals d’hivern.

Sistemes de recirculació de l’aigua

El sistema de recirculació d’aigües marines s’instal·la i es manté per tal de prevenir l’aparició i proliferació d’algues massives a les platges amb poca recirculació, alta temperatura superficial i altres característiques, com és el cas de Cala Vedella, Cala Tarida o Port des Torrent.

Aquests projectes de recirculació d’aigua marina estan finançat amb fons Next Generation i la previsió és que l’1 de juny tots els sistemes estiguin en funcionament.

Equipaments de platges

La majoria dels equipaments de platges s’han renovat ja i es preveu que a partir de l’1 de maig les tasques de muntatge hagin finalitzat i estiguin tots operatius. Des de principis d’any s’està treballant en la millora i la renovació d’instal·lacions que es trobaven en mal estat o deteriorades, o directament eren inexistents.

D’aquesta manera, s’ha instal·lat una escala d’accés a les Platges de Comte, s’han renovat els mòduls de primers auxilis i els banys públics a Platja d’en Bossa, s’ha substituït la passarel·la i la plataforma per a persones amb Mobilitat Reduïda de Platja d’en Bossa, s’han fabricat sis punts nets a Port des Torrent, Cala Tarida, Platja d’en Bossa i Cala d’Hort i s’han reformat de manera íntegra altres sis més, que es sumen als que ja es varen renovar l’any passat. Les passarel·les de Cala Tarida i Punta Xinxó també han set renovades i ampliades.

A més, s’han fabricat dos rentapeus nous a Cala d’Hort i a Punta Xinxó, s’han redissenyat les torres de salvament per tal de millorar el servei i les condicions dels socorristes i es renovaran els tòtems de les instal·lacions temproals i la cartellera de seguretat.

Campanyes de sensibilització

Aquesta gran aposta per la reactivació de les platges no tindria sentit si no anés acompanyada de campanyes de sensibilització i educació ambiental, per tal que els usuaris contribueixin en la cura i el manteniment dels entorns.

Per això, l’Ajuntament prioritzarà les campanyes sense fum a les zones ja declarades com són Es Bol Nou, es Cavallet, Ses Salines, Cala d’Hort i Platges de Comte, les campanyes de recollida de burilles i residus a les platges, la col·laboració en la neteja de platges per part d’entitats, empreses i centres educatius, així com campanyes de prevenció d’accidents i campanyes de conscienciació ambiental a les platges de la mà del servei de socorrisme.

Més millores

Més enllà dels aspectes citats, des de l’Ajuntament de Sant Josep es considera convenient destacar altres actuacions que es duran a cap, com la delimitació de camins litorals o d’accés al domini públic marítim terrestre a la badia de Portmany, Port des Torrent, Platges de Comte, Cala Vedella, Cala d’Hort, la Xanga o Platja d’en Bossa o el tancament d’accessos al trànsit rodat a s’Estanyol.

Precisament a aquesta darrera zona, també s’han reparat els murs de contenció de la platja, que es trobaven molt degradats, s’ha netejat el torrent per evitar l’acumulació d’aigua i garantir la seva circulació en cas de pluges torrencials i s’està inspeccionant de manera recurrent l’àrea per detectar i eliminar possibles vessaments.