Notícies

Sant Josep obre el termini per presentar les sol·licituds d’ajudes al lloguer que compten amb un pressupost de 240.000 euros

21 juny, 2024

El termini per presentar les sol·licituds de forma presencial o telemàtica finalitza el proper dimarts 9 de juliol i tota la informació es pot consultar al tauler d’anuncis de la web

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través de les regidories d’Obres i Habitatge i d’Acció Social, Família i Igualtat, informa que ja s’ha obert la convocatòria d’enguany de subvencions en matèria d’ajudes de lloguer al municipi, que compta amb una partida pressupostària de 240.000 euros en total. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper dimarts 9 de juliol i tota la informació i documents necessaris es troben fixats al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament.

El regidor d’Obres i Habitatge, Vicent Torres, anima a tots els residents del municipi que compleixin els requisits a fer les seves sol·licituds, ja que “aquesta convocatòria d’ajuts és molt important en un moment en el qual les dificultats d’accedir a l’habitatge i, en alguns casos, de poder mantenir-lo, es troben malauradament a l’ordre del dia”. “Esperam que, gràcies a aquests sous, moltes famílies i persones del nostre municipi puguin fer front a les despeses del lloguer i, d’aquesta manera, beneficiar la seva economia”, ha afegit la regidora d’Acció Social, Família i Igualtat, Marilina Serra.

 

Requisits

Totes les persones beneficiàries hauran d’acreditar que, a la data de la publicació de la convocatòria, compleixen una sèrie de requisits per aspirar a l’obtenció d’aquestes ajudes al lloguer.

És important que les persones sol·licitants hagin estat empadronades ininterrompudament a Sant Josep de sa Talaia almenys amb sis mesos d’antelació de la data de la publicació de les bases i que acreditin la residència legal a Espanya.

Així mateix, han de ser titulars com a arrendataris d’un contracte de lloguer d’habitatge, formalitzat en els termes que estipula la Llei d’arrendaments urbans.

La renda de l’habitatge que figuri al contracte no pot superar els 1.500 euros mensuals i aquesta llar ha de ser la residència habitual i permanent de les persones llogateres.

D’altra banda, els ingressos anuals dels sol·licitants i de la resta de membres de la unitat familiar majors de 18 anys, sumats, no han de superar uns límits estipulats a les bases, que varien depenent de si es tracta d’un nucli genèric o de famílies nombroses. A més, s’ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb capacitat d’acreditar-ho. Tampoc deuen constar deutes amb l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Els requisits complets es poden consultar íntegrament a la web del consistori, així com tota la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud i els fitxers a emplenar.

Les sol·licituds es poden presentar, fins al dimarts 9 de juliol, inclòs, de manera presencial a les dependències municipals i també en línia a través de la seu electrònica.