Noticias

Sant Josep promulga un ban sobre seguretat de pous i perforacions i empren mesures de seguretat.

1 febrer, 2019

Aquest ajuntament ha tingut coneixement de l’existència de pous oberts (i estructures similars), en alguns casos sense cap mena de protecció i en altres tapats de forma insegura diversos indrets del  nostre municipi que podrien suposar un risc per a la seguretat de les persones i animals.

Fa uns dos mesos, aquest Ajuntament ja va tenir constància, gràcies a un  vesí  de la zona, del  que semblava un antic pou  obert a un terreny  municipal  proper a la zona de Cala Vedella, ràpidament l’Ajuntament va ordenar la inspecció  de la zona i  es va condemnar el  pou.

D’altra banda, en les darreres setmanes també s’han rebut diversos avisos, alguns per Línia Verde i  altres gràcies a la personació de vesins a les oficines municipals. En un  dels casos es tractava d’un pou obert a la zona de Cas Colls, en un dia es va poder localitzar al  propietari  del  terreny i  condemnar aquest segon pou posant fi a qualsevol  possible perill que hagués pogut suposar.

També es va tenir coneixement d’una altra “perforada”  en  un terreny  proper al  carrer Saragossa. En aquest cas es va col·locar una tapa de seguretat provisional mentre es fan  les gestions per trobar-ne el  propietari.

El  tercer pou  de què s’ha tengut coneixement  es troba a un indret de molt difícil  accés i  avui  dia  s’està intentant esbrinar la titularitat del  terreny. Entretant l’Ajuntament en procedirà entre avui i demà a la senyalització i, en  cas de no identificar-ne el  propietari en  un curt espai  de temps,  el  consistori procedirà a condemnar aquest pou.

A més, i per tal  d’assegurar-se que tothom conegui  les normatives de seguretat, des de l’Ajuntament de Sant Josep  s’ha promulgat un ban  d’alcaldia per informar  de les normes bàsiques i els llocs on dirigir-se  per a dubtes o  aclariments.

D’aquesta manera el  consistori requereix als propietaris o usuaris dels pous el tancament dels mateixos en compliment de les normes de seguretat. En cas de no realitzar-se aquest tancament, l’ajuntament procedirà a denunciar el titular del pou a les administracions competents.

També es recorda que els propietaris dels pous seran responsables de tots els danys que aquestes instal·lacions puguin causar per no trobar-se degudament protegides.

Per qualsevol dubte o aclariment, les persones interessades es poden adreçar a:

  • Direcció general de Recursos hídrics de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears (Carrer Múrcia 6, Eivissa – Tel: 971177688)
  • Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (c/ Pere Escanelles núm. 12-16, Tel: 971800125)