Notícies

Un total de 88 habitatges de Sant Josep es beneficien l’any 2023 de la bonificació de l’IBI per instal·lar plaques fotovoltaiques

13 maig, 2024

El nombre de llars beneficiades s’ha multiplicat per tres en comparació a l’any 2021 i ha augmentat un 65% en comparació a l’any 2022

Des de la incorporació de la bonificació més de 170 habitatges del municipi han vist rebaixat l’Impost de Béns Immobles

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a través de la regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i Litoral, informa que 88 habitatges del municipi es beneficiaran durant tres anys, a partir del 2023, de la bonificació del 50% de l’IBI per la instal·lació de plaques solars. Això suposa la instal·lació de més de 2.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques i més de 454 kW de potència instal·lada.

En total, corresponents a l’exercici 2023, s’havien presentat 108 sol·licituds i se n’han rebutjat una vintena degut a que la documentació que havien aportat era insuficient o incorrecta. En aquests casos, és important detallar que actualment encara està obert el període d’esmenes. Altres, en canvi, s’han rebutjat per no complir les condicions, com és el cas d’infraestructures que no són habitatges.

Cal destacar que tant el nombre de sol·licituds dutes a terme, com les que s’han acceptat l’any 2023, s’han multiplicat per tres en comparació a l’any 2021 i són un 65% més que l’any 2022. Així mateix, des de l’any 2021 s’han presentat 216 sol·licituds i s’han beneficiat de la bonificació més de 174 habitatges, amb una superfície total de 4.140 metres quadrats de plaques solars instal·lades i una potència instal·lada que frega els 938 kW.

 

Antecedents

L’any 2020 es va modificar l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost de Béns Immobles i es va incorporar la bonificació per implantació d’energies renovables que contempla la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IBI durant 3 anys.

Per poder beneficiar-se de la bonificació cal complir els següents requisits:

  • Haver instal·lat sistemes d’aprofitament de l’energia solar per autoconsum (tèrmica o elèctrica).
  • Els sistemes han de subministrar, com a mínim, el 50% de l’energia necessària per cada llar.
  • Només es poden beneficiar Habitatges..
  • Cal disposar de totes les homologacions i llicències necessàries per la instal·lació.

 

Sol·licituds

Per sol·licitar la bonificació cal presentar a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia un registre d’entrada amb la següent informació:

  • Sol·licitud.
  • Comunicació prèvia o llicència urbanística, segons el cas.
  • Certificat emès per un tècnic competent, enginyer o arquitecte, on es faci constar les principals característiques de la instal·lació, entre les quals haurà de figurar necessàriament tots els aspectes que apareixen al formulari que l’Ajuntament facilita a les persones interessades amb totes les dades pertinents.