Anunci de l’inici del procediment per a l’obtenció del permís local de conductor d’autotaxi en el municipi de Sant Josep de sa Talaia

Nota a dia 14-06-2013: Resultats obtinguts pels aspirants a l’obtenció dels permisos locals de conduir de la convocatoria de maig de 2013.

Enllaç a:

Anunci

————————–

Nota a dia 20/05/2013: Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos al procediment per a obtenir el permís municipal de conductor d’autotaxi en el municipi de Sant Josep de sa Talaia

Enllaç a:

Llista definitiva

————————–

Nota a dia 07/05/2013: Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos al procediment per a obtenir el permís municipal de conductor d’autotaxi en el municipi de Sant Josep de sa Talaia

Enllaç a:

Llista provisional

———————–

Anunci de l’inici del procediment per a l’obtenció del permís local de conductor d’autotaxi en el municipi de Sant Josep de sa Talaia

Pel present anunci es posa en coneixement d’aquelles persones interessades de l’inici del procediment per a l’obtenció del permís local de conductor d’autotaxi en el municipi de Sant Josep de sa Talaia.

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 fins el 29 d’abril de 2013, ambdós inclosos, a les oficines municipals d’aquest Ajuntament.

La data, hora i lloc de les proves es publicarà juntament amb la llista provisional d’admesos i exclosos al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Per descarregar un arxiu comprimit amb la documentació, fer clic aquí