Borsa d’aspirants per proveir places de policia turístic vacants a l’ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Nota a dia 14 de maig: Acta segona de la comissió tècnica per a valoració dels mèrits per a la creació d’una borsa d’aspirants a places de policia turístic.

Enllaç a:

Llista

———-

Nota a dia 03 de maig: Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en la convocatòria per constituir una borsa d’aspirants per a proveir places vacants de policia turístic.

Enllaç a:

Llista

———-

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2013, aprovà les BASES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’ASPIRANT PER PROVEIR PLACES DE POLICIA TURÍSTIC VACANTS A L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA, les quals s’han publicat a la pàgina web de l’Ajuntament: www.santjosep.net .

Les bases també es podran consultar i obtenir còpia de les bases a la Secretaria de l’Ajuntament.

Termini de presentació de sol·licituds, fins el dia 24 d’abril de 2013 es podran presentar instàncies a les oficines municipals en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores.

Sant Josep de sa Talaia, 12 d’abril de 2013.

L’ALCALDESSA

St : Maria Nieves Marí Marí

Enllaç a:

Bases en PDF