Convocatòria creació borsa de llicenciats en dret o títol equivalent per a cobrir amb caràcter interí o temporal places i llocs de feina de l’ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Nota a día 12/06/2013: Acta resultats primera prova teórica per a la creación d’una borsa de llicenciats en dret

Enllaç a:

· Acta

_______________________

Nota a dia 21/05/2013:  Resolució llista provisional admesos i exclosos de la convocatòria per constituir una borsa de llicenciats en dret o títol equivalent per cobrir amb caràcter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de treball de l’Ajuntament

Enllaç a:

Decreto 780-2013

_______________________

Nota a dia 27/04/2013:  Rectificació d’error convocatoria borsa llicenciats en dret o títol equivalent

Enllaç a:

Rectificació BOIB

_______________________

És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa de llicenciats en dret o títol equivalent, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de tècnic d’administració general que siguin necessaris de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

El termini per a presentación d’instàncies acaba el dia 03 de maig de 2013.

 

Enllaç a:

BOIB nº 54 – 23/04/2012