Convocatòria per a la creació d’una borsa de llicenciats/ades en educació física per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Nota a 24-01-2013
Acta del tribunal reunit per a la resolución de les peticions presentades pels aspirante que han participat a les proves per a la creació d’una borsa de llicenciats en educación física i elevación a definitiva de la llista provisional:

 Enllaç  a acta en PDF

__________________________

 

Nota a dia 17-01-2013

Acta del tribunal sobre valoración de mérits i entrevista personal de la borsa de treball per a llicenciats en educación física.

Acta en PDF

__________________________

Nota a dia 16-01-2013

Acta de constitució del tribunal, resultat de la prova escrita per a la creació d’una borsa de treball de llicenciats en educació física.

Resultats en PDF

__________________________

Nota a dia 04-01-2013

Llista d’admesos i exclosos per a la creació d’una borsa de llicenciats en educació fisica per cobrir amb caràcter interí o temporal les possibles necessitats de provisió urgent de places de lloc de feina de l’Ajuntament de Sant Josep. Tribunal qualificador i fixació data del primer exercici.

Llista en PDF

__________________________

Les sol·licituds, dirigides a la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es presentaran al Registre General de l’Ajuntament de Sant Josep, durant el termini de 7 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOIB.

Enllaç  a BOIB