Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’educadors i educadores socials, per dur el programa ALTER i per cobrir les places vacants o substitucions a la plantilla de personal d’aquest ajuntament.

Bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’educadors i educadores socials, amb caràcter laboral temporal, per dur el programa ALTER i per cobrir les places vacants o substitucions a la plantilla de personal d’aquest ajuntament.

Enllaç a:

Bases

Annexes