Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per cobrir, amb caràcter laboral temporal, la contractació de monitors de temps lliure per a les escoles d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Nota a 14-06-2013: Es publica l’Acta del Tribunal qualificador per a la valoració de mèrits per cobrir, amb caràcter laboral temporal, la contractació de monitors de temps lliure per a les escoles d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Es comunica que conforme a les bases de la convocatòria esmentada es poden presentar al·legacions a la mateixa en el termini de 10 dies hàbils (exclosos els diumenges).

Enllaç a:

· Acta

______________________________________________________

Nota a 06-06-2013: Llista definitiva d’admesos i exclosos per un borsí de monitors de temps lliure

Enllaç a:

 

· Llista

______________________________________________________

Nota: Aprovació provisional llista d’admesos i exclosos per un borsí de monitors de temps lliure

Enllaç a:

Decreto 798-2013

_______________________________________________________

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s’han d’ajustar al model normalitzat de sol·licitud.

 

Es presentaran al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Sant Josep, dins del termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB i s’adreçaran a l’alcaldessa. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins al dia següent hàbil.

Enllaç a BOIB nº 59 (02-05-2013)