Convocatòria per a la provisio en propietat d’una plaça d’auxiliar administratiu vacant a la plantilla de personal laboral de l’ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Nota a 11-09-2013: Acta núm 8 del procés selectiu auxiliar administratiu de naturalesa laboral.

Resolució de les al·legacions presentades pels aspirants a la valoració provisional dels mèrits i resultats del procés selectiu

Enllaç a:

· Acta 8

—————————————-

Nota a 12-08-2013: Acta del resultat de la valoració provisional dels mèrits acreditats pels aspirants de la fase de l’oposició

Enllaç a:

· Acta

____________________________

Nota a 09-08-2013: Acta de ratificació i elevació a definitiva del resultat de la prova práctica de la fase de l’oposició

Enllaç a:

· Acta

____________________________

Nota a 01-08-2013: Acta del resultat de la prova práctica de la fase de l’oposició

Enllaç a:

· Acta

____________________________

Nota a 06-06-2013: Acta del resultat del segon exercici de la prova teòrica de l’oposició

Enllaç a:

· Acta

____________________________

Nota a 30-05-2013: Acta del resultat de la primera part del primer exercici de l’oposició

Enllaç a:

· Acta

____________________________

Nota a 15-04-2013: Rectificació del tribunal qualificador de les proves per a la selecció de les proves per a la provisió d’una plaça d’auxiliar administratiu

Enllaç a:

· Rectificación

____________________________

Nota a 27-03-2013: Llista definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de personal laboral fix, amb categoria d’auxiliar administratiu vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjancant concurs-oposició.

Enllaç a:

Lista

____________________________

Nota a 05-03-2013: Llista provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de personal laboral fix, amb categoria d’auxiliar administratiu vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjancant concurs-oposició.

Enllaç a:

Lista

____________________________

Les sol·licituds dirigides a la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament, durant el termini de 20 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de l’anunci de la convocatoria al BOE.

 

Enllaç a:

BOIB núm. 6 de 12 de enero de 2013

BOE núm. 24 de 28 de enero de 2013

BOIB núm. 15 de 31 de enero de 2013