OFERTA PÚBLICA PER A L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP: MONITOR/A DE TEMPS LLIURE

Les persones interessades que reuneixin tots els requisits han d’enviar la sol·licitud de participació en el procediment selectiu d’oferta pública (disponible a la pàgina web www.soib.es) degudament emplenada i signada a mà al correu electrònic: of.santoni@soib.caib.es, indicant en Assumpte: Oferta per a monitor/a de temps lliure de l’Ajuntament de Sant Josep (ref.2566)

També pot recollir i presentar la sol·licitud en l’Oficina del SOIB de Sant Antoni, C/ Soledat, 54, baixos, Sant Antoni de Portmany en horari de 09:00h a 14:00h.

Termini màxim fins al dia 24/06/2018 (inclòs).

FUNCIONS: Dur a terme directament les activitats amb els nens/as i col·laborar a la planificació i avaluació d’aquestes.

REQUISITS: Ser major de 18 anys. Títol AIXÒ/Graduat Escolar amb Titulació de Monitor de temps lliure, CFGS Animació d’Activitats Físiques i esportives, CFGS Animació Sociocultural, CFGS Integració Social, CFGS Educació Infantil, Grau Educació infantil, Grau Educació Primària, Grau pedagogia, Grau Psicologia, Grau Educació Social, Grau Treballo Social, Grau Ciències de l’Activitat Física i de l’esport o titulacions equivalents.

CONDICIONS: Contracte temporal de dos mesos. Jornada completa de 37,5hs/sem. Horari aproximat de 8:00 a 16.00. Salari: 1.163,35 euros/bruts mensuals.

Enllaç formulari sol·licitud:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3216216&coduo=1464&lang=ca

Enllaç ofertes de feina en difusió:

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=04